0342-2566360 info@chirantani.org

News & Events

Registered Members

· Souvik Pal (2021)
· Shounak Mohanta (2020)
· Debankan Sarkar (2020)
· Sayan Mahato (2020)
· Rohit Banerjee (2020)
· Sudip Mukhopadhyay (2020)
· Ayan Mukhopadhyay (2019)
· Ritodeep Chakraborty (2019)
· Rahul Bandyopadhyay (2019)
· Somnath Shit (2019)
· Rahul Samanta (2019)
· Soumen Gharui (2019)
· Prabir Mohanta (2019)
· Anik Nayek (2019)
· Ayan Saha (2019)
· Sayantan Ghosh (2019)
· Arnab Ghosh (2019)
· Sudipto Dey (2019)
· Debopriyo Lahiri (2019)
· Anish Dutta (2019)
· Snehasis Roy (2018)
· Sawan Mukherjee (2018)
· Arghya Kamal Ghosh (2018)
· Sankar Murmu (2018)
· Anirban Ray (2018)
· Ritam Saha (2018)
· Ankan Dan (2018)
· Akash Bhattacharya (2018)
· Souryajyoti Chatterjee (2018)
· Punnyabrata Das (2018)
· Rohit Samanta (2018)
· Sayan Mondal (2018)
· Srijan Roy (2018)
· Rittwam Haldar (2018)
· Sudipta Dawn (2018)
· Anitra Koner (2018)
· Ayan Roy (2018)
· Soumyadeep Pal (2018)
· Bappaditya Roy (2018)
· Suvankar Mondal (2018)
· Depayan Mondal (2018)
· Rupam Dev (2018)
· Anirban Hazra (2018)
· Sayan Mondal (2018)
· Ishan Mondal (2018)
· Aniruddha Karmakar (2018)
· Deb Kamal Mondal (2018)
· Subhayu Ghosh (2018)
· Priyam Rababi (2018)
· Sayantan Mallick (2018)
· Soumyajit Dutta (2018)
· Aritra Neogi (2018)
· Soumik Bhattacharyya (2018)
· Subham Chattoraj (2018)
· Soumyajit Bhattacharjee (2018)
· Anish Samanta (2018)
· Sudarshan Mujuri (2018)
· Avik Sam (2018)
· Rupam Ghosh (2018)
· Prajwal Chatterjee (2017)
· Nasim Ahmed (2017)
· Nilanjan Guha (2017)
· Pratyay Ghosh (2017)
· Priyadeep Samanta (2017)
· Sourajit Sarkar (2017)
· Ritam Baksi (2017)
· Sk Shamim Ahamed (2017)
· Shuvrojit Ghosh (2017)
· Pinaki Hazra (2017)
· Shreyajyoti Dutta (2017)
· Satyajit Samanta (2017)
· Jayanta Kumar Dey (2017)
· Samrat Basu (2017)
· Souvik Pal (2017)
· Ayan Das (2017)
· Shashwata Bhattacharya (2017)
· Debarun Das (2017)
· Rajdip Sarkar (2017)
· Amit Nandy (2017)
· Soham Tah (2017)
· Swapnendu Dutta (2017)
· Bitan Mondal (2017)
· Pratyay Ghosh (2017)
· Suvam Pal (2017)
· Rakesh Mondal (2017)
· Ranobir Chowdhury (2017)
· Sayan Mondal (2017)
· Aritra Banik (2017)
· Arnab Mukhopadhyay (2017)
· Agniswar Mukherjee (2017)
· Arkadipta Mukherjee (2017)
· Ayan Chakraborty (2017)
· Indrayan Koner (2017)
· Diptangshu Das (2017)
· Saugata Majila (2017)
· Soumyadeep Saha Roy (2017)
· Pritam Nag (2017)
· Agniva Chandra (2017)
· Arnab Mukhopadhyay (2017)
· Sayak Chandra (2017)
· Akhil Kumar Nandi (2017)
· Diptendu Paul (2017)
· Molla Saroyar Hossain (2017)
· Mizanur Rahaman M9ndal (2017)
· Arnab Dutta (2016)
· Sayon Nayek (2016)
· Lubdhak Mondal (2016)
· Arijit Hajra (2016)
· Suchibrata Some (2016)
· Nabyendu Saha (2016)
· Kingshuk Sadhu (2016)
· Abhishek Dawn (2016)
· Arpan Koner (2016)
· Samsubhra Mallick (2016)
· Sourajyoti Goswami (2016)
· Sunit Chatterjee (2016)
· Jasim Uddin Mallick (2016)
· Arijit Roy (2016)
· Anirban Ghosh (2016)
· Devdeep Laha (2016)
· Rituraj Raj Hazra (2016)
· Subhadip Pal (2016)
· Aniket Majumdar (2016)
· Sayan Handey (2016)
· Nandan Banerjee (2016)
· Subhadip Mondal (2016)
· Arijit Dutta (2016)
· Chowdhury Md Ramij (2016)
· Sourajyoti Goswami (2016)
· Ayan Adhikary (2016)
· Arpan Mukherjee (2016)
· Arijit Dutta (2016)
· Nandan Banerjee (2016)
· Avijit Mondal (2016)
· Sourjadip Hati (2016)
· Nilambar Manik (2016)
· Arijit Banerjee (2016)
· Anirban Mitra (2016)
· Sourit Ganguli (2016)
· Sayan Ghosh (2016)
· Suparno Dawn (2016)
· Subhajit Konar (2016)
· Toufique Ahmed (2016)
· Sambit Mukherjee (2016)
· Arijit Banerjee (2016)
· Md. Tousif Ali (2016)
· Tanbir Islam (2016)
· Sambit Mukherjee (2016)
· Animesh Das (2016)
· Toufique Ahmed (2016)
· Arnab Kumar Mondal (2016)
· Sourav Basak (2016)
· Arijit Samanta (2016)
· Raktim Dhara (2016)
· Abhijit Pal (2016)
· Saptak Nag (2016)
· Aneek Jash (2016)
· Sumit Sarkar (2016)
· Anuj Kumar Sain (2016)
· Souvik Basu (2016)
· Chandra Nath Hazra (2016)
· Akash De (2016)
· Gourav Mandal (2016)
· Arijit Banerjee (2016)
· Soham Dey (2016)
· Soumesh Biswas (2016)
· Sitanshu Bhattacharjee (2016)
· Sayantan Pal (2016)
· Nilkantha Pal (2016)
· Dipam Saha (2016)
· Arijit Banerjee (2016)
· Arijit Dutta (2016)
· Soham Saha (2016)
· Arijit Roy (2016)
· Nilanjan Sarker (2016)
· Subhajit Pal (2016)
· Shibaji Bala (2016)
· Arpan Koner (2016)
· Arka Konar (2016)
· Biki Dey (2016)
· Souvanik Chatterjee (2016)
· Arkojyoti Chakrsborty (2015)
· Avinaba Tapadar (2015)
· Binayak Modak (2015)
· Subhadip Sarkar (2015)
· Ramananda Sarkar (2015)
· Atendriya Dana (2015)
· Kausik Sharma (2015)
· Ratul Das (2015)
· Ardhendu Hazra (2015)
· Mainak Manna (2015)
· Siddhartha Goswami (2015)
· Wasim Firoz (2015)
· Souvik Mukherjee (2015)
· Ritom Chakraborty (2015)
· Rimam Mondal (2015)
· Rajarshi Sankar Banik (2015)
· Ayanava Sadhu (2015)
· Subham Som (2015)
· Soumo Dutta (2015)
· Sk Azharul Haque (2015)
· Arnab Banerjee (2015)
· Dibyendu Roy Chaudhuri (2015)
· Debayan Sain (2015)
· Abhranil Ghosh (2015)
· Rohan Nandi (2015)
· Tatal Ajij (2015)
· Sudipta Choudhury (2015)
· Rajdeep Biswas (2015)
· Saikat Basu (2015)
· Paramesh Das (2015)
· Swastik De (2015)
· Dibyendu Das (2015)
· Ayanava Sadhu (2015)
· Sumalya Chakraborty (2015)
· Pinaki Chanda (2015)
· Soumik Hati (2015)
· Suraj Mitra (2015)
· Krishnendu Dey (2015)
· Anirban Chattopadhyay (2015)
· Nilananjan Das (2015)
· Souradeep Hui (2015)
· Chitradeep Saha (2015)
· Ahan Dutta (2015)
· Saumyadeep Shome (2015)
· Anit Rakshit (2014)
· Madhab Poddar (2014)
· Sayar Bandyopadhyay (2014)
· Kanchan Kumar Rana (2014)
· Souvick Ghosh (2014)
· Soumam Dutta (2014)
· Sayan Biswas (2014)
· Subhajit Rudra (2014)
· Gairik Dey (2014)
· Alekhya Ghosh (2014)
· Rupam Baral (2014)
· Aritra Bhattacherjee (2014)
· Kaustav Ray (2014)
· Souvik Paul (2014)
· Subhendu Maji (2014)
· Ayan Kumar Roy (2014)
· Abhishek Ghosh (2014)
· Abhisek Das (2014)
· Titas Samanta (2014)
· Tanmoy Chandra (2014)
· Prasun Das (2014)
· Samipendu Das (2014)
· Sourick Bhattacharyya (2014)
· Girish Kumar Saha (2014)
· Abhijit Das (2014)
· Arindam Sar (2014)
· Tanmoy Banerjee (2014)
· Sourav Chatterjee (2014)
· Ayan Gupta (2014)
· Sumit Sen (2014)
· Sourav Mallick (2014)
· Ramizuddin Mollick (2014)
· Saptarsi Roy (2014)
· Tanmoy Samanta (2014)
· Sayak Mukherjee (2014)
· Mononendu Das (2014)
· Ritabrata Bhattacharyya (2014)
· Tapas Halder (2014)
· Soumit Dey (2014)
· Soumik Saw (2014)
· Sayan Lodh (2014)
· Soumik Saw (2014)
· Soumik Saw (2014)
· Ankit Dutta (2014)
· Sayan Roy (2014)
· Soumyarup Roy (2014)
· Ritabrata Bhattacharyya (2014)
· Sourick Bhattacharyya (2014)
· Jonmenjoy Rej (2014)
· Anirban Chakraborty (2014)
· Swarnabha Basu (2014)
· Atri Mallick (2014)
· Kanchan Rana (2014)
· Sourav Chatterjee (2014)
· Md Nazmul Arefin Middya (2014)
· Soumyadip Tah (2014)
· Mainak Mukherjee (2013)
· Rahul Ghosh (2013)
· Prithvish Hati (2013)
· Anik Kundu (2013)
· Soham Hajra (2013)
· Subhajit Koner (2013)
· Prithvish Hati (2013)
· Saikat Saha (2013)
· Sk Md Sahnawaz (2013)
· Subrata Das (2013)
· Arindam Das (2013)
· Purnendu Roy (2013)
· Asfak Uddin Ahammed (2013)
· Shameek Mukherjee (2013)
· Syed Mohammed Shamim (2013)
· Susovan Samanta (2013)
· Navonil Mazumdar (2013)
· Ayan Mandal (2013)
· Ayan Mandal (2013)
· Ayan Mandal (2013)
· Sk Soljar Ali (2013)
· Sabir Ahamed Molla (2013)
· Krishaswa Adhikary (2013)
· Subhranil Roy (2013)
· Sayan Chakraborty (2013)
· Susovan Samanta (2013)
· Syed Washim Hyder (2013)
· Ankan Mukherjee (2013)
· Arpan Ghosh Edge (2013)
· Prasenjit Sinha (2013)
· Santanu Das (2013)
· Ranit Paul (2013)
· Leonid Datta (2013)
· Shameek Mukherjee (2013)
· Sourav Roy (2013)
· Atanu Banik (2013)
· Sirshendu Ghosh (2013)
· Diptendu Dey (2013)
· Shouvik Das (2013)
· Abhishek Mallick (2013)
· Leonid Datta (2013)
· Arpan Ghosh (2013)
· Aritya Porel (2013)
· Sekh Mahamudul Karim (2012)
· Suvarajit Kar (2012)
· Sumit Das (2012)
· Ritam Das (2012)
· Braja Dulal Pal (2012)
· Soumabha Dutta (2012)
· Subhasis Jana (2012)
· Supratim Roy (2012)
· Sk Mahamudul Karim (2012)
· Sumanta Kumar Ghosh (2012)
· Akash Jyoti Pal (2012)
· Asit Kumar Saha (2012)
· Sourav Kar (2012)
· Pinaki Rakshit (2012)
· Suvarajit Kar (2012)
· Nasimuddin Ahmed (2012)
· Arindam Ganguly (2012)
· Alindip Ghosh (2012)
· Sumanta Kumar Ghosh (2012)
· Krishnendu Patra (2012)
· Sudip Mistry (2012)
· Shubhendu Hazra (2012)
· Ritam Das (2012)
· Anirban Nandy (2012)
· Akash Agarwal (2012)
· Suvarajit Kar (2012)
· Joydeep Ghosh (2012)
· Aritra Saha (2011)
· Anubhab Banerjee (2011)
· Arnab Karmakar (2011)
· Adway Patra (2011)
· Sayantan Chatterjee (2011)
· Ankur Sarkar (2011)
· Sumon Kundu (2011)
· Anupam Dutta (2011)
· Subhadip Banerjee (2011)
· Krishnendu Some (2011)
· Siladitya Dewasi (2011)
· Saikat Biswas (2011)
· Sayan Seal (2011)
· Soumen Halder (2011)
· Debraj Karmakar (2011)
· Soumyadeep Ghosh (2011)
· Sayan Prachanda (2011)
· Krishnendu Banerjee (2011)
· Sudipta Kumar Khan (2011)
· Salauddin Ahmed (2011)
· Tuhin Majumder (2011)
· Arnab Banik (2011)
· Sahil Mallick (2011)
· Arijit Roy (2011)
· Soudip Kr. Nandi (2011)
· Sayantan Chatterjee (2011)
· Arjyaman Ghosh (2011)
· Anupam Dutta (2011)
· Mohammad Azharuddin (2011)
· Sagnik Roy (2011)
· Soumyadeep Ghosh (2011)
· Rajat Banerjee (2011)
· Samrat Malick (2011)
· Ankur Sarkar (2011)
· Ayan Sadhu (2011)
· Salauddin Ahmed (2011)
· Arijit Roy (2011)
· Arghya Mukherjee (2011)
· Abir Choudhury (2011)
· Utsab Rakshit (2011)
· Arijit Hajra (2010)
· Ambarish Biswas (2010)
· Saswata Mukherjee (2010)
· Ambarish Biswas (2010)
· Soumalya Roy (2010)
· Arnab Kumar Mukherjee (2010)
· Soumen Nandi (2010)
· Arit Sikdar (2010)
· Subhajit Ghosh (2010)
· Golam Murshid (2010)
· Arka Dey (2010)
· Pranab Debnath (2010)
· Indranil Sengupta (2010)
· Soumalya Dey (2010)
· Kallol Kanti Pramanik (2010)
· Dibya Raj Ghosh (2010)
· Subhadip Bishayee (2010)
· Debasish Mandi (2010)
· Tathagata Hazra (2010)
· Avishek Kundu (2010)
· Pritam Hazra (2010)
· Debpratim Kundu (2010)
· Amartya Majumdar (2010)
· Haidar Ali (2010)
· Sourav Nandi (2010)
· Harsha Ghosh (2010)
· Krishnendu Ghosh (2009)
· Sinchan Dey (2009)
· Siddhartha Dutta (2009)
· Vivekananda Roy (2009)
· Priyam Dutta (2009)
· Aniruddha Islam (2009)
· Pritam Das (2009)
· Anjan Kr Dan (2009)
· Himaddi Samanta (2009)
· Avinandan Chatterjer (2009)
· Akash Ghosh (2009)
· Prahllad Dutta (2009)
· Sourav Ganguli (2009)
· Munshi Parvej Jamal (2009)
· Dev Sadhu (2009)
· Swarnendu Maji (2009)
· Sagnik Sen (2009)
· Shirshendu Maji (2009)
· Chandan Kumar Mondal (2009)
· Mangoldeep Chakraborty (2009)
· Chayan Mukherjee (2009)
· Siddhartha Gupta (2009)
· Subhasis Kesh (2009)
· Himadri Samanta (2009)
· Atanu Dey (2009)
· Dev Sadhu (2009)
· Abhishek Maji (2009)
· Satyajit Chakraborty (2009)
· Sourav Sankar Dey (2008)
· Rajarshi Dawn (2008)
· Sourav Dey (2008)
· Rahul Rej (2008)
· Denim Datta (2008)
· Swagato Malik (2008)
· Arnab Hazra (2008)
· Ankan Basu (2008)
· Sayed Mohosin Ali (2008)
· Timir Baran Roy (2008)
· Aftab Ali (2008)
· Nabendu Maji (2008)
· Arkadev Roy (2008)
· Bhaskar Das (2008)
· Samiran Dutta (2008)
· Sibashish Baksi (2008)
· Gourab Dutta (2008)
· Suman Mukherjee (2008)
· Debjit Mukherjee (2008)
· Satyajit Ghosh (2008)
· Arnab Mallik (2008)
· Aninda Sundar Dey (2007)
· Rameez Raza (2007)
· Debdeep Sarkar (2007)
· Sumantro Banerjee (2007)
· Indrajit Koley (2007)
· Aritra Ghosh (2007)
· Indrajit Koley (2007)
· Shamik Banerjee (2007)
· Rupam Sarkar (2007)
· Kuntala Sinha (2007)
· Anurag Mukherjee (2007)
· Saptarshi Sinha (2007)
· Ashes Mukherjee (2007)
· Rajarshi Mukherjee (2007)
· Tufan Roy (2007)
· Shauvik Dalal (2007)
· Pintu Das (2007)
· Abhik Kumar Bhattacharyya (2007)
· Srikanta Khan (2007)
· Sudip Bhattacharyya (2007)
· Snehasis Aditya (2007)
· Nabyendu Rakshit (2007)
· Srikanta Khan (2007)
· Shyamal Dutta (2006)
· Sannak Dutta Roy (2006)
· Sougata Dutta (2006)
· Indrajit Sarkar (2006)
· Koushik Paul (2006)
· Tapas Kumar Das (2006)
· Kallol Mukherjee (2006)
· Aritra Dasgupta (2006)
· Chandan Maji (2006)
· Kallol Basu (2006)
· Susavan Aditya (2006)
· Dipbrato Konar (2006)
· Souvik Chatterjee (2006)
· Abhirup Bhattacharjee (2006)
· Koushik Chakraborty (2006)
· Koushik Paul (2006)
· Subham Sil (2006)
· Dipjyoti Ghosh (2006)
· Debdipta Ghosh (2006)
· Arunabha Majumder (2006)
· Shyamal Dutta (2006)
· Sudip Das (2006)
· Arindam Chatterjee (2006)
· Supriyo Ghosh (2006)
· Subham Sil (2006)
· Rakesh Agarwala (2006)
· Anupam Ghosh (2006)
· Debdipta Ghosh (2006)
· Rishan Koner (2006)
· Prodyumna Choudhury (2005)
· Sudip Mondal (2005)
· Arup Ratan Das (2005)
· Kumar Gobinda Sain (2005)
· Sandipan Dawn (2005)
· Kazi Moonfared Ahamed (2005)
· Satadal Konar (2005)
· Subhendu Rakshit (2005)
· Sudiip Mandal (2005)
· Kinshuk Garai (2005)
· Indranil Dutta (2005)
· Soumya Ghosh (2005)
· Chandrachur Ghosh (2004)
· Somnath Pandey (2004)
· Binod Kumar Pal (2004)
· Sirsendu Mohanta (2004)
· Sumit Barman (2004)
· Uddip Nandi (2004)
· Bodhisattwa Biswas (2004)
· Sk Asraful Hossain (2004)
· Indrajit Das (2004)
· Sourav Dey (2004)
· Partha Goswami (2004)
· Amit Datta Banik (2004)
· Sanjib Sinha (2004)
· Soumya Pal (2004)
· Soumya Pal (2004)
· Bhaskar Chakrabortty (2004)
· Joydeep Ganguly (2004)
· Amit Datta Banik (2004)
· Sudipta Biswas (2004)
· Souvik Pal (2004)
· Sk Asraful Hossain (2004)
· Gourav Banerji (2004)
· Abhijit Ghosh (2004)
· Dhrubajyoti Banerjee (2004)
· Swarnajit Ray (2004)
· Arnab Hazra (2004)
· Swarnajit Ray (2004)
· Sumit Dawn (2004)
· Sumanta Dawn (2003)
· Arnab Maji (2003)
· Dr. Priyajit Chatterjee (2003)
· Milan Kumar Dey (2003)
· Debasish Mukherjee (2003)
· Dr. Bitan Mondal (2003)
· Sudfhasattwa Mukherjee (2003)
· Supratim Mandal (2003)
· Prosenjit Koner (2003)
· Radha Gobinda Saha (2003)
· Samantak Banerjee (2003)
· Aparesh Saha (2003)
· Sudipta Rudrs (2003)
· Chinmoy Maji (2003)
· Dr. Priyajit Chatterjee (2003)
· Animesh Mondal (2003)
· Chandan Mondal (2003)
· Sarbesh Kumar Yadav (2003)
· Reetam Mukherjee (2003)
· Subhajit Karfa (2003)
· Reetam Mukherjee (2003)
· Anirban Shaw (2003)
· Dr.sumalya Sen (2003)
· Sumanta Dawn (2003)
· Sudib Pati Sanyal (2002)
· Somesh Das (2002)
· Niladri Samanta (2002)
· Subhodhi Roy (2002)
· Arindam Chowdhury (2002)
· Sanjit Kumar Sarkar (2002)
· Souvik Saha (2002)
· Kumarjit Dutta (2002)
· Soumya Mandal (2002)
· Shirsendu Ghosh (2002)
· Ratul Chatterjee (2002)
· Anirban Dey (2002)
· Ujjwal Pal (2001)
· Avik Chakraborty (2001)
· Arnab Ghosh (2001)
· Tridib Kumar Paul (2001)
· Palash Pakray (2001)
· Rajesh Chakraborty (2001)
· Santanu Mondal (2001)
· Bappaditya Dawn (2001)
· Ankush Aich (2001)
· Abhijit Sen (2001)
· Mukul Mukherjee (2001)
· Srinjoy Panja (2001)
· Koustuv Kanti Koner (2001)
· Arijit Ghatak (2001)
· Srinjoy Panja (2001)
· Mukul Mukherjee (2001)
· Mukul Mukherjee (2001)
· Sudip Das (2000)
· Koustuv Sarkar (2000)
· Anupam Koley (2000)
· Arindam Mukherjee (2000)
· Rahul Chakraborty (2000)
· Soumyajit Das (2000)
· Suman Kumar Nag (2000)
· Subhojit Nayek (2000)
· Prabuddha Sahana (2000)
· Ankur Chakraborty (2000)
· Suva Sankar Samanta (2000)
· Sugato Mukherjee (2000)
· Koustuv Sarkar (2000)
· Arnab Ghosh (2000)
· Anirban Das (1999)
· Kallol Nandan (1999)
· Swarnadeep Sanyal (1999)
· Risi Chaudhuri (1999)
· Kunal Sil (1999)
· Hiranmay Banik (1999)
· Sk Sujat Ali (1999)
· Koushik Dey (1999)
· Soumya Bhattacharya (1999)
· Rajarshi Ray (1999)
· Atanu Ghosh (1999)
· Anamitra Biswas (1999)
· Animesh Dey (1999)
· Soumen Mahato (1998)
· Biswajyoti Dasgupta (1998)
· Amit Kumar Das (1998)
· Arindom Datta (1998)
· Atanu Chowdhury (1998)
· Rahul Tah (1998)
· Surajit Ghatak (1997)
· Bidhan Chandra Nayak (1997)
· Arindam Bhattacharya (1997)
· Koushik Bhattacharjee (1997)
· Somnath Bhattacharya (1997)
· Ayan Prosad Konar (1997)
· Mihir Pal (1997)
· Diganta Sarkar (1997)
· Sivaji Samanta (1997)
· Partha Roy (1997)
· Bidhan Chandra Nayak (1997)
· Chanchal Kumar Dutta (1997)
· Sujoy Das (1997)
· Mrinal Kanti Tah (1997)
· Uttam Jash (1997)
· Surajit Ghatak (1997)
· Atanu Palit (1997)
· Mani Hira (1996)
· Shantanu Das (1996)
· Sourov Maji (1996)
· Anirban Gupta (1996)
· Swapan Goswami (1996)
· Arup Ghosh (1996)
· Satyajit Mondal (1996)
· Koushik Pabi (1996)
· Pallab Kumar Dey (1996)
· Prasenjit Ray (1996)
· Subhashis Datta (1995)
· Bipul Chandra Pal (1995)
· Subhashis Datta (1995)
· Dibyendu Sain (1995)
· Syed Avir Ahamed (1995)
· Raja Ghosh (1995)
· Kausik Paul (1995)
· Sandip Baksi (1995)
· Amit Deb (1995)
· Sujoy Roy Pratihar (1994)
· Pradipta Konar (1994)
· Sugata Roy (1994)
· Kausik Dey (1994)
· Amit Dutta (1994)
· Indranil Dawn (1994)
· Sofikul Sk Islam (1994)
· Sudip Sarkar (1994)
· Sumantra Bhattacharya (1994)
· Subhodip Samanta (1994)
· Dr.arkendu Chatterjee (1994)
· Pradip Kumar Ghosh (1993)
· Mriganka Sekhar Mukhopadhyay (1993)
· Arindam Pal (1993)
· Mrinal Bhadra (1993)
· Khandaker Mustak Ahamed (1993)
· Debasish Hazra (1992)
· Anirban Ray (1992)
· Sanjoy Das (1992)
· Syed Samsul Huda (1992)
· Ashoke Kumar Kundu (1991)
· Sonjoy Dutta (1991)
· Dr.souvik Majumdar Majumder (1991)
· Jayanta Ghosh (1990)
· Angshu Man Majumdar (1990)
· Sanjoy Sarkar (1990)
· Saibal Gupta (1990)
· Soumik Ghosh (1990)
· Joy Bose (1990)
· Himadri Paul (1990)
· Rajib Kundu (1990)
· Indrajit Ghosh (1990)
· Anupam Chowdhury (1990)
· Sugata De (1989)
· Sugata De (1989)
· Sauvik Sam (1989)
· Sauvik Sam (1989)
· Rahul Sengupta (1988)
· Santanu Gupta (1988)
· Rajesh Surana (1988)
· Biplab Tah (1988)
· Rahul Sengupta (1988)
· Biplab Tah (1988)
· Rajan Roy (1988)
· Prasun Kumar Maji (1988)
· Suprasanna Dikpati (1988)
· Kallol Ghosh (1988)
· Dipanjan Chakraborty (1988)
· Jayanta Sinha (1987)
· Amritendu Adhikary (1987)
· Supriyo Bakshi (1987)
· Tapan Chatterjee (1987)
· Jayanta Roy Chowdhury (1987)
· Arindam Hazra (1987)
· Arunava Chakrabortty (1985)
· Shovan Kumar (1985)
· Bidhan Chatterjee (1985)
· Kalyan Kesh (1985)
· Subhasis Ghosh (1985)
· Subhasis Ghosh (1985)
· Goutam Ghosh (1985)
· Alok Das (1985)
· Emanul Haque (1984)
· Koushik Lahiri (1984)
· Abhijit Bandyopadhyay (1984)
· Niloy Roy (1984)
· Arunava Chakrabortty (1983)
· Amit Kumar Chatterjee (1982)
· Asoke Kumar Saha (1982)
· Dipankar Choudhury (1982)
· Chinmoy Ranjan Basistha (1980)
· Gautam Sarkar (1980)
· Sourangshu Mukhopadhyay (1979)
· Swapan Kumar Karak (1979)
· Niladri Sarkar (1979)
· Indranil Das (1979)
· Swapan Chatterjee (1978)
· Manas Bikash Mondal (1978)
· Abhijit Kundu (1977)
· Sanjib Chakraborty (1974)
· Agamananda Roy (1972)
· Bhismadeb Dasgupta (1972)
· Agamananda Roy (1972)
· Dr. Samir Hazra (1970)
· Safique Ahmed (1968)
· Kanti Priya Chattopadhyay (1968)
· Animesh Mandal (1965)
· Faroque Ahmed (1961)
· Asim Kumar Ray (1957)
· Sadhan Kumar Mukherjee (1948)
Total Members: 770

About CHIRANTANI

Dear Alumni, Do You Remember Your School, your Alma mater in whose lap you had passed so many of the golden years of your formative period? Does the name Burdwan Municipal High School conjure up the images of the spacious green field where you had spent so many jolly recess hours, the classrooms resounding with the voices of teachers of legendary fame and the memories of pranks and frolics with your classmates? Come and contact CHIRANTANI, re-live the days of unalloyed joy and mingle with the vibrant present, be a part of living tradition. Be a member of Chirantani.
Alumni play significant role in the growth of the institute. They reflect the image of the institute in various walks of life. BMHS keeps contact with the alumni through its alumni office. As a part of the on-going effort to bring our alumni community closer together Chirantani introduced an on-line database. We request you to be a part of it to get closer to you. 
For any Quarry or Suggestion or Error kindly Mail to info@chirantani.org or Call 9475125199

Login Area

Existing Member
Ex-Student?

Search Alumni

Site Visited : 195417 Times.
Copyright 2015 chirantani.org. Powered By : CyberianZ
About | Publication | Reunion | Members | Donate | Notice | Gallery | Contact |
 

NEXT REUNION DATE: 22ND DECEMBER 2019

Register Now & Pay Online for Reunion