0342-2566360 info@chirantani.org

News & Events

Registered Members

· Debankan Sarkar (2020)
· Rohit Banerjee (2020)
· Test Test Test (2018)
· Rajdip Sarkar (2017)
· Sayak Chandra (2017)
· Akhil Kumar Nandi (2017)
· Agniswar Mukherjee (2017)
· Jayanta Kumar Dey (2017)
· Rakesh Mondal (2017)
· Diptendu Paul (2017)
· Ayan Das (2017)
· Suvam Pal (2017)
· Indrayan Koner (2017)
· Amit Nandy (2017)
· Soham Tah (2017)
· Bitan Mondal (2017)
· Ranobir Chowdhury (2017)
· Swapnendu Dutta (2017)
· Pritam Nag (2017)
· Ayan Chakraborty (2017)
· Nasim Ahmed (2017)
· Agniva Chandra (2017)
· Aritra Banik (2017)
· Souvik Pal (2017)
· Soumyadeep Saha Roy (2017)
· Arnab Kumar Mondal (2016)
· Md. Tousif Ali (2016)
· Sitanshu Bhattacharjee (2016)
· Toufique Ahmed (2016)
· Sayantan Pal (2016)
· Tanbir Islam (2016)
· Sambit Mukherjee (2016)
· Saptak Nag (2016)
· Anuj Kumar Sain (2016)
· Arijit Banerjee (2016)
· Nandan Banerjee (2016)
· Arijit Banerjee (2016)
· Souvik Basu (2016)
· Arijit Roy (2016)
· Subhajit Konar (2016)
· Sambit Mukherjee (2016)
· Soumesh Biswas (2016)
· Avijit Mondal (2016)
· Arijit Samanta (2016)
· Soham Saha (2016)
· Shibaji Bala (2016)
· Animesh Das (2016)
· Anirban Ghosh (2016)
· Arnab Dutta (2016)
· Rituraj Raj Hazra (2016)
· Sourajyoti Goswami (2016)
· Sayan Handey (2016)
· Sunit Chatterjee (2016)
· Jasim Uddin Mallick (2016)
· Arijit Dutta (2016)
· Abhishek Dawn (2016)
· Biki Dey (2016)
· Raktim Dhara (2016)
· Nilkantha Pal (2016)
· Souvanik Chatterjee (2016)
· Sudipta Dawn (2016)
· Kingshuk Sadhu (2016)
· Arka Konar (2016)
· Arpan Koner (2016)
· Arijit Banerjee (2016)
· Dipam Saha (2016)
· Arijit Roy (2016)
· Sayan Ghosh (2016)
· Arpan Mukherjee (2016)
· Chowdhury Md Ramij (2016)
· Arijit Dutta (2016)
· Nandan Banerjee (2016)
· Arijit Hajra (2016)
· Arijit Dutta (2016)
· Subhadip Mondal (2016)
· Chandra Nath Hazra (2016)
· Suparno Dawn (2016)
· Subhajit Pal (2016)
· Chitradeep Saha (2015)
· Ayanava Sadhu (2015)
· Ratul Das (2015)
· Rohan Nandi (2015)
· Paramesh Das (2015)
· Siddhartha Goswami (2015)
· Mainak Manna (2015)
· Arnab Banerjee (2015)
· Dibyendu Roy Chaudhuri (2015)
· Rajdeep Biswas (2015)
· Avinaba Tapadar (2015)
· Saumyadeep Shome (2015)
· Ramananda Sarkar (2015)
· Debayan Sain (2015)
· Atendriya Dana (2015)
· Kausik Sharma (2015)
· Arkojyoti Chakrsborty (2015)
· Krishnendu Dey (2015)
· Swastik De (2015)
· Ardhendu Hazra (2015)
· Rajarshi Sankar Banik (2015)
· Atri Mallick (2014)
· Subhajit Rudra (2014)
· Sourick Bhattacharyya (2014)
· Abhishek Ghosh (2014)
· Ankit Dutta (2014)
· Subhendu Maji (2014)
· Anit Rakshit (2014)
· Soumam Dutta (2014)
· Soumik Saw (2014)
· Sourav Chatterjee (2014)
· Ayan Gupta (2014)
· Sourav Chatterjee (2014)
· Ritabrata Bhattacharyya (2014)
· Soumit Dey (2014)
· Sourav Mallick (2014)
· Soumyarup Roy (2014)
· Sayan Lodh (2014)
· Gairik Dey (2014)
· Anirban Chakraborty (2014)
· Soumyadip Tah (2014)
· Tapas Halder (2014)
· Sayan Roy (2014)
· Soumik Saw (2014)
· Soumik Saw (2014)
· Arindam Sar (2014)
· Kanchan Kumar Rana (2014)
· Sourick Bhattacharyya (2014)
· Madhab Poddar (2014)
· Alekhya Ghosh (2014)
· Souvick Ghosh (2014)
· Aritra Bhattacherjee (2014)
· Sumit Sen (2014)
· Sayar Bandyopadhyay (2014)
· Titas Samanta (2014)
· Abhisek Das (2014)
· Rupam Baral (2014)
· Mononendu Das (2014)
· Asfak Uddin Ahammed (2013)
· Prithvish Hati (2013)
· Ranit Paul (2013)
· Shameek Mukherjee (2013)
· Ayan Mandal (2013)
· Sourav Roy (2013)
· Krishaswa Adhikary (2013)
· Prithvish Hati (2013)
· Sabir Ahamed Molla (2013)
· Ankan Mukherjee (2013)
· Navonil Mazumdar (2013)
· Subhranil Roy (2013)
· Arindam Das (2013)
· Arpan Ghosh Edge (2013)
· Atanu Banik (2013)
· Sk Soljar Ali (2013)
· Leonid Datta (2013)
· Anik Kundu (2013)
· Rahul Ghosh (2013)
· Shouvik Das (2013)
· Purnendu Roy (2013)
· Syed Mohammed Shamim (2013)
· Susovan Samanta (2013)
· Subhajit Koner (2013)
· Ayan Mandal (2013)
· Ayan Mandal (2013)
· Leonid Datta (2013)
· Aritya Porel (2013)
· Alindip Ghosh (2012)
· Supratim Roy (2012)
· Sourav Kar (2012)
· Joydeep Ghosh (2012)
· Akash Agarwal (2012)
· Anirban Nandy (2012)
· Soumabha Dutta (2012)
· Pinaki Rakshit (2012)
· Suvarajit Kar (2012)
· Suvrajit Kar (2012)
· Sk Mahamudul Karim (2012)
· Ritam Das (2012)
· Akash Jyoti Pal (2012)
· Sumanta Kumar Ghosh (2012)
· Arindam Ganguly (2012)
· Tuhin Majumder (2011)
· Salauddin Ahmed (2011)
· Soumen Halder (2011)
· Ankur Sarkar (2011)
· Arnab Karmakar (2011)
· Adway Patra (2011)
· Ankur Sarkar (2011)
· Soudip Kr. Nandi (2011)
· Arijit Roy (2011)
· Abir Choudhury (2011)
· Arjyaman Ghosh (2011)
· Arijit Roy (2011)
· Sayan Prachanda (2011)
· Sayantan Chatterjee (2011)
· Krishnendu Banerjee (2011)
· Soumyadeep Ghosh (2011)
· Saikat Biswas (2011)
· Sudipta Kumar Khan (2011)
· Subhadip Banerjee (2011)
· Aritra Saha (2011)
· Anupam Dutta (2011)
· Anubhab Banerjee (2011)
· Sayan Seal (2011)
· Salauddin Ahmed (2011)
· Utsab Rakshit (2011)
· Samrat Malick (2011)
· Arghya Mukherjee (2011)
· Pranab Debnath (2010)
· Avishek Kundu (2010)
· Indranil Sengupta (2010)
· Golam Murshid (2010)
· Sourav Nandi (2010)
· Subhajit Ghosh (2010)
· Ambarish Biswas (2010)
· Arijit Hajra (2010)
· Tathagata Hazra (2010)
· Debasish Mandi (2010)
· Arit Sikdar (2010)
· Pritam Hazra (2010)
· Soumalya Dey (2010)
· Dibya Raj Ghosh (2010)
· Subhadip Bishayee (2010)
· Arka Dey (2010)
· Ambarish Biswas (2010)
· Soumalya Roy (2010)
· Satyajit Chakraborty (2009)
· Chayan Mukherjee (2009)
· Shirshendu Maji (2009)
· Mangoldeep Chakraborty (2009)
· Abhishek Maji (2009)
· Dev Sadhu (2009)
· Swarnendu Maji (2009)
· Subhasis Kesh (2009)
· Atanu Dey (2009)
· Sagnik Sen (2009)
· Dev Sadhu (2009)
· Siddhartha Gupta (2009)
· Himadri Samanta (2009)
· Arnab Mallik (2008)
· Samiran Dutta (2008)
· Suman Mukherjee (2008)
· Satyajit Ghosh (2008)
· Aftab Ali (2008)
· Timir Baran Roy (2008)
· Arnab Hazra (2008)
· Sibashish Baksi (2008)
· Arkadev Roy (2008)
· Ankan Basu (2008)
· Gourab Dutta (2008)
· Sourav Dey (2008)
· Nabendu Maji (2008)
· Rahul Rej (2008)
· Sourav Sankar Dey (2008)
· Aninda Sundar Dey (2007)
· Aritra Ghosh (2007)
· Srikanta Khan (2007)
· Indrajit Koley (2007)
· Indrajit Koley (2007)
· Sumantro Banerjee (2007)
· Rupam Sarkar (2007)
· Nabyendu Rakshit (2007)
· Kuntala Sinha (2007)
· Ashes Mukherjee (2007)
· Abhik Kumar Bhattacharyya (2007)
· Sudip Bhattacharyya (2007)
· Saptarshi Sinha (2007)
· Shamik Banerjee (2007)
· Koushik Paul (2006)
· Debdipta Ghosh (2006)
· Sannak Dutta Roy (2006)
· Koushik Chakraborty (2006)
· Arindam Chatterjee (2006)
· Rakesh Agarwala (2006)
· Dipbrato Konar (2006)
· Subham Sil (2006)
· Aritra Dasgupta (2006)
· Kallol Mukherjee (2006)
· Koushik Paul (2006)
· Chandan Maji (2006)
· Supriyo Ghosh (2006)
· Shyamal Dutta (2006)
· Kallol Basu (2006)
· Sandipan Dawn (2005)
· Kinshuk Garai (2005)
· Arup Ratan Das (2005)
· Soumya Ghosh (2005)
· Kumar Gobinda Sain (2005)
· Sudip Mondal (2005)
· Sudiip Mandal (2005)
· Souvik Pal (2004)
· Gourav Banerji (2004)
· Bhaskar Chakrabortty (2004)
· Sanjib Sinha (2004)
· Uddip Nandi (2004)
· Sumit Barman (2004)
· Swarnajit Ray (2004)
· Amit Datta Banik (2004)
· Swarnajit Ray (2004)
· Partha Goswami (2004)
· Sudipta Biswas (2004)
· Bodhisattwa Biswas (2004)
· Dr.sumalya Sen (2003)
· Prosenjit Koner (2003)
· Debasish Mukherjee (2003)
· Sudfhasattwa Mukherjee (2003)
· Chandan Mondal (2003)
· Radha Gobinda Saha (2003)
· Dr. Bitan Mondal (2003)
· Samantak Banerjee (2003)
· Anirban Shaw (2003)
· Sumanta Dawn (2003)
· Supratim Mandal (2003)
· Milan Kumar Dey (2003)
· Subhajit Karfa (2003)
· Animesh Mondal (2003)
· Reetam Mukherjee (2003)
· Chinmoy Maji (2003)
· Aparesh Saha (2003)
· Sarbesh Kumar Yadav (2003)
· Dr. Priyajit Chatterjee (2003)
· Dr. Priyajit Chatterjee (2003)
· Sumanta Dawn (2003)
· Subhodhi Roy (2002)
· Koustuv Kanti Koner (2001)
· Tridib Kumar Paul (2001)
· Srinjoy Panja (2001)
· Abhijit Sen (2001)
· Arnab Ghosh (2001)
· Koustuv Sarkar (2000)
· Subhojit Nayek (2000)
· Suva Sankar Samanta (2000)
· Anupam Koley (2000)
· Arindam Mukherjee (2000)
· Sudip Das (2000)
· Sugato Mukherjee (2000)
· Soumyajit Das (2000)
· Suman Kumar Nag (2000)
· Koushik Dey (1999)
· Kallol Nandan (1999)
· Risi Chaudhuri (1999)
· Anamitra Biswas (1999)
· Rajarshi Ray (1999)
· Atanu Ghosh (1999)
· Anirban Das (1999)
· Swarnadeep Sanyal (1999)
· Amit Kumar Das (1998)
· Rahul Tah (1998)
· Arindom Datta (1998)
· Atanu Palit (1997)
· Diganta Sarkar (1997)
· Bidhan Chandra Nayak (1997)
· Somnath Bhattacharya (1997)
· Ayan Prosad Konar (1997)
· Sourov Maji (1996)
· Pallab Kumar Dey (1996)
· Mani Hira (1996)
· Dibyendu Sain (1995)
· Bipul Chandra Pal (1995)
· Amit Deb (1995)
· Subhashis Datta (1995)
· Raja Ghosh (1995)
· Kausik Paul (1995)
· Subhodip Samanta (1994)
· Pradipta Konar (1994)
· Sujoy Roy Pratihar (1994)
· Indranil Dawn (1994)
· Kausik Dey (1994)
· Sugata Roy (1994)
· Sumantra Bhattacharya (1994)
· Amit Dutta (1994)
· Pradip Kumar Ghosh (1993)
· Arindam Pal (1993)
· Khandaker Mustak Ahamed (1993)
· Anirban Ray (1992)
· Syed Samsul Huda (1992)
· Sugata De (1991)
· Sonjoy Dutta (1991)
· Angshu Man Majumdar (1990)
· Himadri Paul (1990)
· Indrajit Ghosh (1990)
· Anupam Chowdhury (1990)
· Jayanta Ghosh (1990)
· Joy Bose (1990)
· Soumik Ghosh (1990)
· Saibal Gupta (1990)
· Sanjoy Sarkar (1990)
· Rajib Kundu (1990)
· Sauvik Sam (1989)
· Sauvik Sam (1989)
· Sugata De (1989)
· Suprasanna Dikpati (1988)
· Dipanjan Chakraborty (1988)
· Rahul Sengupta (1988)
· Kallol Ghosh (1988)
· Prasun Kumar Maji (1988)
· Rajan Roy (1988)
· Biplab Tah (1988)
· Rajesh Surana (1988)
· Santanu Gupta (1988)
· Tapan Chatterjee (1987)
· Amritendu Adhikary (1987)
· Arindam Hazra (1987)
· Jayanta Roy Chowdhury (1987)
· Supriyo Bakshi (1987)
· Jayanta Sinha (1987)
· Goutam Ghosh (1985)
· Emily Finnis (1985)
· Shovan Kumar (1985)
· Bidhan Chatterjee (1985)
· Kalyan Kesh (1985)
· Abhijit Bandyopadhyay (1984)
· Niloy Roy (1984)
· Emanul Haque (1984)
· Koushik Lahiri (1984)
· Arunava Chakrabortty (1983)
· Asoke Kumar Saha (1982)
· Amit Kumar Chatterjee (1982)
· Dipankar Choudhury (1982)
· Gautam Sarkar (1980)
· Swapan Kumar Karak (1979)
· Sourangshu Mukhopadhyay (1979)
· Manas Bikash Mondal (1978)
· Swapan Chatterjee (1978)
· Abhijit Kundu (1977)
· Sanjib Chakraborty (1974)
· Bhismadeb Dasgupta (1972)
· Agamananda Roy (1972)
· Agamananda Roy (1972)
· Dr. Samir Hazra (1970)
· Kanti Priya Chattopadhyay (1968)
· Safique Ahmed (1968)
· Animesh Mandal (1965)
· Faroque Ahmed (1961)
· Asim Kumar Ray (1957)
· Sadhan Kumar Mukherjee (1948)
Total Members: 434

About CHIRANTANI

Dear Alumni, Do You Remember Your School, your Alma mater in whose lap you had passed so many of the golden years of your formative period? Does the name Burdwan Municipal High School conjure up the images of the spacious green field where you had spent so many jolly recess hours, the classrooms resounding with the voices of teachers of legendary fame and the memories of pranks and frolics with your classmates? Come and contact CHIRANTANI, re-live the days of unalloyed joy and mingle with the vibrant present, be a part of living tradition. Be a member of Chirantani.
Alumni play significant role in the growth of the institute. They reflect the image of the institute in various walks of life. BMHS keeps contact with the alumni through its alumni office. As a part of the on-going effort to bring our alumni community closer together Chirantani introduced an on-line database. We request you to be a part of it to get closer to you. 
For any Quarry or Suggestion or Error kindly Mail to info@chirantani.org or Call 9475125199

Login Area

Existing Member
Ex-Student?

Search Alumni

Site Visited : 128633 Times.
Copyright 2015 chirantani.org. Powered By : CyberianZ
About | Publication | Reunion | Members | Donate | Notice | Gallery | Contact |
 

Hi! We Met Again. Come and connect with CHIRANTANI (Burdwan Municipal High School Alumni Association), re-live the days of unalloyed joy and mingle with the vibrant present, be a part of living tradition. Be a member of Chirantani. 

REGISTER IN CHIRANTANI ONLINE (Free Registration)