0342-2566360 info@chirantani.org

News & Events

Registered Members

· Souvik Pal (2021)
· Shounak Mohanta (2020)
· Sayan Mahato (2020)
· Rohit Banerjee (2020)
· Sudip Mukhopadhyay (2020)
· Debankan Sarkar (2020)
· Soumen Gharui (2019)
· Ayan Mukhopadhyay (2019)
· Rahul Samanta (2019)
· Sudipto Dey (2019)
· Anish Dutta (2019)
· Somnath Shit (2019)
· Sayantan Ghosh (2019)
· Arnab Ghosh (2019)
· Rahul Bandyopadhyay (2019)
· Ritodeep Chakraborty (2019)
· Debopriyo Lahiri (2019)
· Sawan Mukherjee (2018)
· Snehasis Roy (2018)
· Suvankar Mondal (2018)
· Ayan Roy (2018)
· Arghya Kamal Ghosh (2018)
· Anitra Koner (2018)
· Rohit Samanta (2018)
· Srijan Roy (2018)
· Soumyadeep Pal (2018)
· Akash Bhattacharya (2018)
· Subham Chattoraj (2018)
· Rittwam Haldar (2018)
· Ankan Dan (2018)
· Anirban Hazra (2018)
· Sayan Mondal (2018)
· Rupam Ghosh (2018)
· Rupam Dev (2018)
· Aritra Neogi (2018)
· Aniruddha Karmakar (2018)
· Deb Kamal Mondal (2018)
· Subhayu Ghosh (2018)
· Anish Samanta (2018)
· Soumik Bhattacharyya (2018)
· Priyam Rababi (2018)
· Sayantan Mallick (2018)
· Soumyajit Dutta (2018)
· Avik Sam (2018)
· Ishan Mondal (2018)
· Sayan Mondal (2018)
· Soumyajit Bhattacharjee (2018)
· Sudarshan Mujuri (2018)
· Punnyabrata Das (2018)
· Bappaditya Roy (2018)
· Depayan Mondal (2018)
· Sudipta Dawn (2018)
· Anirban Ray (2018)
· Souryajyoti Chatterjee (2018)
· Ritam Saha (2018)
· Sankar Murmu (2018)
· Nasim Ahmed (2017)
· Arkadipta Mukherjee (2017)
· Sourajit Sarkar (2017)
· Ayan Chakraborty (2017)
· Pritam Nag (2017)
· Swapnendu Dutta (2017)
· Shuvrojit Ghosh (2017)
· Shreyajyoti Dutta (2017)
· Ayan Das (2017)
· Indrayan Koner (2017)
· Souvik Pal (2017)
· Prajwal Chatterjee (2017)
· Jayanta Kumar Dey (2017)
· Soumyadeep Saha Roy (2017)
· Molla Saroyar Hossain (2017)
· Priyadeep Samanta (2017)
· Samrat Basu (2017)
· Diptendu Paul (2017)
· Nilanjan Guha (2017)
· Akhil Kumar Nandi (2017)
· Arnab Mukhopadhyay (2017)
· Sayak Chandra (2017)
· Agniva Chandra (2017)
· Amit Nandy (2017)
· Soham Tah (2017)
· Sk Shamim Ahamed (2017)
· Aritra Banik (2017)
· Pinaki Hazra (2017)
· Rakesh Mondal (2017)
· Pratyay Ghosh (2017)
· Bitan Mondal (2017)
· Pratyay Ghosh (2017)
· Debarun Das (2017)
· Saugata Majila (2017)
· Suvam Pal (2017)
· Arnab Mukhopadhyay (2017)
· Mizanur Rahaman M9ndal (2017)
· Diptangshu Das (2017)
· Rajdip Sarkar (2017)
· Sayan Mondal (2017)
· Satyajit Samanta (2017)
· Ritam Baksi (2017)
· Agniswar Mukherjee (2017)
· Ranobir Chowdhury (2017)
· Shashwata Bhattacharya (2017)
· Sayan Ghosh (2016)
· Souvik Basu (2016)
· Nandan Banerjee (2016)
· Jasim Uddin Mallick (2016)
· Gourav Mandal (2016)
· Nilambar Manik (2016)
· Aniket Majumdar (2016)
· Anirban Mitra (2016)
· Aneek Jash (2016)
· Subhajit Pal (2016)
· Saptak Nag (2016)
· Soumesh Biswas (2016)
· Nabyendu Saha (2016)
· Arijit Hajra (2016)
· Sambit Mukherjee (2016)
· Arijit Banerjee (2016)
· Sambit Mukherjee (2016)
· Sourajyoti Goswami (2016)
· Sumit Sarkar (2016)
· Toufique Ahmed (2016)
· Arijit Banerjee (2016)
· Animesh Das (2016)
· Nandan Banerjee (2016)
· Suparno Dawn (2016)
· Abhijit Pal (2016)
· Sourjadip Hati (2016)
· Shibaji Bala (2016)
· Arijit Roy (2016)
· Arpan Mukherjee (2016)
· Sourav Basak (2016)
· Arijit Dutta (2016)
· Arijit Dutta (2016)
· Biki Dey (2016)
· Dipam Saha (2016)
· Arijit Banerjee (2016)
· Subhadip Mondal (2016)
· Akash De (2016)
· Sourit Ganguli (2016)
· Avijit Mondal (2016)
· Kingshuk Sadhu (2016)
· Abhishek Dawn (2016)
· Anirban Ghosh (2016)
· Rituraj Raj Hazra (2016)
· Arijit Roy (2016)
· Sunit Chatterjee (2016)
· Sayan Handey (2016)
· Sourajyoti Goswami (2016)
· Nilanjan Sarker (2016)
· Arnab Dutta (2016)
· Chowdhury Md Ramij (2016)
· Soham Dey (2016)
· Arpan Koner (2016)
· Soham Saha (2016)
· Arka Konar (2016)
· Lubdhak Mondal (2016)
· Subhadip Pal (2016)
· Toufique Ahmed (2016)
· Ayan Adhikary (2016)
· Tanbir Islam (2016)
· Arijit Dutta (2016)
· Sayantan Pal (2016)
· Anuj Kumar Sain (2016)
· Subhajit Konar (2016)
· Arijit Banerjee (2016)
· Samsubhra Mallick (2016)
· Sayon Nayek (2016)
· Chandra Nath Hazra (2016)
· Md. Tousif Ali (2016)
· Souvanik Chatterjee (2016)
· Arpan Koner (2016)
· Devdeep Laha (2016)
· Nilkantha Pal (2016)
· Raktim Dhara (2016)
· Arijit Samanta (2016)
· Sitanshu Bhattacharjee (2016)
· Arnab Kumar Mondal (2016)
· Rohan Nandi (2015)
· Chitradeep Saha (2015)
· Rajdeep Biswas (2015)
· Siddhartha Goswami (2015)
· Ramananda Sarkar (2015)
· Arnab Banerjee (2015)
· Rajarshi Sankar Banik (2015)
· Mainak Manna (2015)
· Ayanava Sadhu (2015)
· Krishnendu Dey (2015)
· Kausik Sharma (2015)
· Debayan Sain (2015)
· Dibyendu Roy Chaudhuri (2015)
· Atendriya Dana (2015)
· Avinaba Tapadar (2015)
· Ardhendu Hazra (2015)
· Saumyadeep Shome (2015)
· Arkojyoti Chakrsborty (2015)
· Pinaki Chanda (2015)
· Ayanava Sadhu (2015)
· Tatal Ajij (2015)
· Dibyendu Das (2015)
· Ratul Das (2015)
· Souradeep Hui (2015)
· Abhranil Ghosh (2015)
· Soumo Dutta (2015)
· Souvik Mukherjee (2015)
· Anirban Chattopadhyay (2015)
· Swastik De (2015)
· Binayak Modak (2015)
· Ritom Chakraborty (2015)
· Subham Som (2015)
· Rimam Mondal (2015)
· Sk Azharul Haque (2015)
· Ahan Dutta (2015)
· Subhadip Sarkar (2015)
· Sumalya Chakraborty (2015)
· Wasim Firoz (2015)
· Sudipta Choudhury (2015)
· Suraj Mitra (2015)
· Paramesh Das (2015)
· Soumik Hati (2015)
· Saikat Basu (2015)
· Nilananjan Das (2015)
· Ritabrata Bhattacharyya (2014)
· Atri Mallick (2014)
· Soumyarup Roy (2014)
· Anit Rakshit (2014)
· Madhab Poddar (2014)
· Sayan Biswas (2014)
· Subhendu Maji (2014)
· Abhijit Das (2014)
· Sayak Mukherjee (2014)
· Saptarsi Roy (2014)
· Anirban Chakraborty (2014)
· Sumit Sen (2014)
· Sayar Bandyopadhyay (2014)
· Tanmoy Banerjee (2014)
· Jonmenjoy Rej (2014)
· Sourick Bhattacharyya (2014)
· Arindam Sar (2014)
· Md Nazmul Arefin Middya (2014)
· Sourav Chatterjee (2014)
· Ritabrata Bhattacharyya (2014)
· Soumit Dey (2014)
· Alekhya Ghosh (2014)
· Sayan Lodh (2014)
· Soumyadip Tah (2014)
· Tapas Halder (2014)
· Souvick Ghosh (2014)
· Sourav Chatterjee (2014)
· Sayan Roy (2014)
· Rupam Baral (2014)
· Ankit Dutta (2014)
· Soumik Saw (2014)
· Soumik Saw (2014)
· Soumik Saw (2014)
· Ramizuddin Mollick (2014)
· Sourick Bhattacharyya (2014)
· Tanmoy Samanta (2014)
· Gairik Dey (2014)
· Samipendu Das (2014)
· Subhajit Rudra (2014)
· Mononendu Das (2014)
· Kanchan Rana (2014)
· Swarnabha Basu (2014)
· Souvik Paul (2014)
· Ayan Gupta (2014)
· Prasun Das (2014)
· Girish Kumar Saha (2014)
· Abhisek Das (2014)
· Abhishek Ghosh (2014)
· Tanmoy Chandra (2014)
· Aritra Bhattacherjee (2014)
· Titas Samanta (2014)
· Ayan Kumar Roy (2014)
· Soumam Dutta (2014)
· Kaustav Ray (2014)
· Kanchan Kumar Rana (2014)
· Sourav Mallick (2014)
· Krishaswa Adhikary (2013)
· Syed Washim Hyder (2013)
· Prithvish Hati (2013)
· Prasenjit Sinha (2013)
· Shameek Mukherjee (2013)
· Arpan Ghosh (2013)
· Aritya Porel (2013)
· Santanu Das (2013)
· Abhishek Mallick (2013)
· Mainak Mukherjee (2013)
· Saikat Saha (2013)
· Sayan Chakraborty (2013)
· Susovan Samanta (2013)
· Subrata Das (2013)
· Diptendu Dey (2013)
· Purnendu Roy (2013)
· Shameek Mukherjee (2013)
· Sk Md Sahnawaz (2013)
· Sk Soljar Ali (2013)
· Ayan Mandal (2013)
· Ayan Mandal (2013)
· Sirshendu Ghosh (2013)
· Soham Hajra (2013)
· Susovan Samanta (2013)
· Subhajit Koner (2013)
· Sabir Ahamed Molla (2013)
· Sourav Roy (2013)
· Ranit Paul (2013)
· Atanu Banik (2013)
· Ankan Mukherjee (2013)
· Leonid Datta (2013)
· Navonil Mazumdar (2013)
· Prithvish Hati (2013)
· Subhranil Roy (2013)
· Anik Kundu (2013)
· Shouvik Das (2013)
· Syed Mohammed Shamim (2013)
· Leonid Datta (2013)
· Rahul Ghosh (2013)
· Asfak Uddin Ahammed (2013)
· Arindam Das (2013)
· Arpan Ghosh Edge (2013)
· Ayan Mandal (2013)
· Suvarajit Kar (2012)
· Shubhendu Hazra (2012)
· Akash Jyoti Pal (2012)
· Suvarajit Kar (2012)
· Asit Kumar Saha (2012)
· Alindip Ghosh (2012)
· Arindam Ganguly (2012)
· Sumanta Kumar Ghosh (2012)
· Subhasis Jana (2012)
· Soumabha Dutta (2012)
· Pinaki Rakshit (2012)
· Sumit Das (2012)
· Krishnendu Patra (2012)
· Sk Mahamudul Karim (2012)
· Sourav Kar (2012)
· Sekh Mahamudul Karim (2012)
· Ritam Das (2012)
· Akash Agarwal (2012)
· Suvarajit Kar (2012)
· Braja Dulal Pal (2012)
· Joydeep Ghosh (2012)
· Sudip Mistry (2012)
· Nasimuddin Ahmed (2012)
· Ritam Das (2012)
· Supratim Roy (2012)
· Anirban Nandy (2012)
· Sumanta Kumar Ghosh (2012)
· Adway Patra (2011)
· Aritra Saha (2011)
· Soumyadeep Ghosh (2011)
· Arijit Roy (2011)
· Anupam Dutta (2011)
· Soumyadeep Ghosh (2011)
· Arghya Mukherjee (2011)
· Anubhab Banerjee (2011)
· Sayantan Chatterjee (2011)
· Subhadip Banerjee (2011)
· Sudipta Kumar Khan (2011)
· Anupam Dutta (2011)
· Sahil Mallick (2011)
· Arnab Karmakar (2011)
· Sayan Seal (2011)
· Salauddin Ahmed (2011)
· Saikat Biswas (2011)
· Rajat Banerjee (2011)
· Sagnik Roy (2011)
· Samrat Malick (2011)
· Krishnendu Banerjee (2011)
· Mohammad Azharuddin (2011)
· Soumen Halder (2011)
· Arijit Roy (2011)
· Sumon Kundu (2011)
· Abir Choudhury (2011)
· Sayantan Chatterjee (2011)
· Arjyaman Ghosh (2011)
· Debraj Karmakar (2011)
· Arnab Banik (2011)
· Salauddin Ahmed (2011)
· Ankur Sarkar (2011)
· Siladitya Dewasi (2011)
· Sayan Prachanda (2011)
· Tuhin Majumder (2011)
· Ankur Sarkar (2011)
· Soudip Kr. Nandi (2011)
· Utsab Rakshit (2011)
· Krishnendu Some (2011)
· Tathagata Hazra (2010)
· Debasish Mandi (2010)
· Soumalya Roy (2010)
· Subhajit Ghosh (2010)
· Subhadip Bishayee (2010)
· Golam Murshid (2010)
· Indranil Sengupta (2010)
· Pritam Hazra (2010)
· Haidar Ali (2010)
· Dibya Raj Ghosh (2010)
· Arka Dey (2010)
· Debpratim Kundu (2010)
· Arit Sikdar (2010)
· Soumen Nandi (2010)
· Sourav Nandi (2010)
· Soumalya Dey (2010)
· Ambarish Biswas (2010)
· Amartya Majumdar (2010)
· Saswata Mukherjee (2010)
· Arijit Hajra (2010)
· Kallol Kanti Pramanik (2010)
· Arnab Kumar Mukherjee (2010)
· Harsha Ghosh (2010)
· Pranab Debnath (2010)
· Ambarish Biswas (2010)
· Avishek Kundu (2010)
· Krishnendu Ghosh (2009)
· Dev Sadhu (2009)
· Sinchan Dey (2009)
· Shirshendu Maji (2009)
· Atanu Dey (2009)
· Abhishek Maji (2009)
· Avinandan Chatterjer (2009)
· Siddhartha Dutta (2009)
· Prahllad Dutta (2009)
· Akash Ghosh (2009)
· Sourav Ganguli (2009)
· Anjan Kr Dan (2009)
· Dev Sadhu (2009)
· Pritam Das (2009)
· Swarnendu Maji (2009)
· Sagnik Sen (2009)
· Vivekananda Roy (2009)
· Mangoldeep Chakraborty (2009)
· Subhasis Kesh (2009)
· Priyam Dutta (2009)
· Himadri Samanta (2009)
· Satyajit Chakraborty (2009)
· Himaddi Samanta (2009)
· Chandan Kumar Mondal (2009)
· Chayan Mukherjee (2009)
· Munshi Parvej Jamal (2009)
· Aniruddha Islam (2009)
· Siddhartha Gupta (2009)
· Bhaskar Das (2008)
· Rahul Rej (2008)
· Arkadev Roy (2008)
· Debjit Mukherjee (2008)
· Nabendu Maji (2008)
· Aftab Ali (2008)
· Sibashish Baksi (2008)
· Sourav Sankar Dey (2008)
· Arnab Hazra (2008)
· Ankan Basu (2008)
· Rajarshi Dawn (2008)
· Samiran Dutta (2008)
· Swagato Malik (2008)
· Denim Datta (2008)
· Sourav Dey (2008)
· Suman Mukherjee (2008)
· Timir Baran Roy (2008)
· Arnab Mallik (2008)
· Sayed Mohosin Ali (2008)
· Gourab Dutta (2008)
· Satyajit Ghosh (2008)
· Ashes Mukherjee (2007)
· Kuntala Sinha (2007)
· Rameez Raza (2007)
· Snehasis Aditya (2007)
· Indrajit Koley (2007)
· Shauvik Dalal (2007)
· Abhik Kumar Bhattacharyya (2007)
· Sumantro Banerjee (2007)
· Anurag Mukherjee (2007)
· Debdeep Sarkar (2007)
· Aninda Sundar Dey (2007)
· Pintu Das (2007)
· Saptarshi Sinha (2007)
· Rupam Sarkar (2007)
· Tufan Roy (2007)
· Rajarshi Mukherjee (2007)
· Aritra Ghosh (2007)
· Sudip Bhattacharyya (2007)
· Shamik Banerjee (2007)
· Srikanta Khan (2007)
· Srikanta Khan (2007)
· Nabyendu Rakshit (2007)
· Indrajit Koley (2007)
· Dipjyoti Ghosh (2006)
· Rishan Koner (2006)
· Susavan Aditya (2006)
· Subham Sil (2006)
· Indrajit Sarkar (2006)
· Anupam Ghosh (2006)
· Koushik Paul (2006)
· Shyamal Dutta (2006)
· Supriyo Ghosh (2006)
· Sannak Dutta Roy (2006)
· Tapas Kumar Das (2006)
· Koushik Chakraborty (2006)
· Sougata Dutta (2006)
· Sudip Das (2006)
· Kallol Basu (2006)
· Rakesh Agarwala (2006)
· Shyamal Dutta (2006)
· Arunabha Majumder (2006)
· Debdipta Ghosh (2006)
· Arindam Chatterjee (2006)
· Aritra Dasgupta (2006)
· Chandan Maji (2006)
· Dipbrato Konar (2006)
· Koushik Paul (2006)
· Souvik Chatterjee (2006)
· Subham Sil (2006)
· Debdipta Ghosh (2006)
· Abhirup Bhattacharjee (2006)
· Kallol Mukherjee (2006)
· Prodyumna Choudhury (2005)
· Subhendu Rakshit (2005)
· Kumar Gobinda Sain (2005)
· Sudiip Mandal (2005)
· Arup Ratan Das (2005)
· Soumya Ghosh (2005)
· Sandipan Dawn (2005)
· Sudip Mondal (2005)
· Kinshuk Garai (2005)
· Indranil Dutta (2005)
· Satadal Konar (2005)
· Kazi Moonfared Ahamed (2005)
· Indrajit Das (2004)
· Amit Datta Banik (2004)
· Binod Kumar Pal (2004)
· Bodhisattwa Biswas (2004)
· Soumya Pal (2004)
· Somnath Pandey (2004)
· Uddip Nandi (2004)
· Sourav Dey (2004)
· Chandrachur Ghosh (2004)
· Sanjib Sinha (2004)
· Joydeep Ganguly (2004)
· Sirsendu Mohanta (2004)
· Sk Asraful Hossain (2004)
· Gourav Banerji (2004)
· Arnab Hazra (2004)
· Dhrubajyoti Banerjee (2004)
· Swarnajit Ray (2004)
· Swarnajit Ray (2004)
· Souvik Pal (2004)
· Sudipta Biswas (2004)
· Abhijit Ghosh (2004)
· Bhaskar Chakrabortty (2004)
· Sumit Dawn (2004)
· Amit Datta Banik (2004)
· Soumya Pal (2004)
· Partha Goswami (2004)
· Sumit Barman (2004)
· Sk Asraful Hossain (2004)
· Dr. Bitan Mondal (2003)
· Dr.sumalya Sen (2003)
· Supratim Mandal (2003)
· Dr. Priyajit Chatterjee (2003)
· Prosenjit Koner (2003)
· Debasish Mukherjee (2003)
· Animesh Mondal (2003)
· Radha Gobinda Saha (2003)
· Subhajit Karfa (2003)
· Reetam Mukherjee (2003)
· Reetam Mukherjee (2003)
· Sudipta Rudrs (2003)
· Sudfhasattwa Mukherjee (2003)
· Aparesh Saha (2003)
· Arnab Maji (2003)
· Sumanta Dawn (2003)
· Dr. Priyajit Chatterjee (2003)
· Samantak Banerjee (2003)
· Chandan Mondal (2003)
· Anirban Shaw (2003)
· Sarbesh Kumar Yadav (2003)
· Milan Kumar Dey (2003)
· Sumanta Dawn (2003)
· Chinmoy Maji (2003)
· Sanjit Kumar Sarkar (2002)
· Sudib Pati Sanyal (2002)
· Subhodhi Roy (2002)
· Somesh Das (2002)
· Anirban Dey (2002)
· Soumya Mandal (2002)
· Ratul Chatterjee (2002)
· Niladri Samanta (2002)
· Kumarjit Dutta (2002)
· Souvik Saha (2002)
· Arindam Chowdhury (2002)
· Shirsendu Ghosh (2002)
· Ujjwal Pal (2001)
· Abhijit Sen (2001)
· Rajesh Chakraborty (2001)
· Srinjoy Panja (2001)
· Bappaditya Dawn (2001)
· Mukul Mukherjee (2001)
· Mukul Mukherjee (2001)
· Mukul Mukherjee (2001)
· Tridib Kumar Paul (2001)
· Palash Pakray (2001)
· Avik Chakraborty (2001)
· Koustuv Kanti Koner (2001)
· Srinjoy Panja (2001)
· Arnab Ghosh (2001)
· Ankush Aich (2001)
· Santanu Mondal (2001)
· Arijit Ghatak (2001)
· Soumyajit Das (2000)
· Koustuv Sarkar (2000)
· Arindam Mukherjee (2000)
· Subhojit Nayek (2000)
· Anupam Koley (2000)
· Prabuddha Sahana (2000)
· Suva Sankar Samanta (2000)
· Ankur Chakraborty (2000)
· Sugato Mukherjee (2000)
· Sudip Das (2000)
· Koustuv Sarkar (2000)
· Arnab Ghosh (2000)
· Rahul Chakraborty (2000)
· Suman Kumar Nag (2000)
· Swarnadeep Sanyal (1999)
· Risi Chaudhuri (1999)
· Atanu Ghosh (1999)
· Soumya Bhattacharya (1999)
· Anamitra Biswas (1999)
· Kallol Nandan (1999)
· Anirban Das (1999)
· Sk Sujat Ali (1999)
· Kunal Sil (1999)
· Hiranmay Banik (1999)
· Koushik Dey (1999)
· Animesh Dey (1999)
· Rajarshi Ray (1999)
· Amit Kumar Das (1998)
· Rahul Tah (1998)
· Arindom Datta (1998)
· Soumen Mahato (1998)
· Atanu Chowdhury (1998)
· Biswajyoti Dasgupta (1998)
· Diganta Sarkar (1997)
· Bidhan Chandra Nayak (1997)
· Mrinal Kanti Tah (1997)
· Mihir Pal (1997)
· Surajit Ghatak (1997)
· Surajit Ghatak (1997)
· Somnath Bhattacharya (1997)
· Sujoy Das (1997)
· Sivaji Samanta (1997)
· Bidhan Chandra Nayak (1997)
· Chanchal Kumar Dutta (1997)
· Atanu Palit (1997)
· Partha Roy (1997)
· Koushik Bhattacharjee (1997)
· Uttam Jash (1997)
· Arindam Bhattacharya (1997)
· Ayan Prosad Konar (1997)
· Mani Hira (1996)
· Prasenjit Ray (1996)
· Shantanu Das (1996)
· Koushik Pabi (1996)
· Swapan Goswami (1996)
· Satyajit Mondal (1996)
· Sourov Maji (1996)
· Arup Ghosh (1996)
· Pallab Kumar Dey (1996)
· Anirban Gupta (1996)
· Amit Deb (1995)
· Subhashis Datta (1995)
· Sandip Baksi (1995)
· Dibyendu Sain (1995)
· Syed Avir Ahamed (1995)
· Raja Ghosh (1995)
· Subhashis Datta (1995)
· Bipul Chandra Pal (1995)
· Kausik Paul (1995)
· Amit Dutta (1994)
· Sugata Roy (1994)
· Sudip Sarkar (1994)
· Sofikul Sk Islam (1994)
· Pradipta Konar (1994)
· Kausik Dey (1994)
· Subhodip Samanta (1994)
· Sumantra Bhattacharya (1994)
· Indranil Dawn (1994)
· Sujoy Roy Pratihar (1994)
· Dr.arkendu Chatterjee (1994)
· Khandaker Mustak Ahamed (1993)
· Arindam Pal (1993)
· Mrinal Bhadra (1993)
· Mriganka Sekhar Mukhopadhyay (1993)
· Pradip Kumar Ghosh (1993)
· Sanjoy Das (1992)
· Debasish Hazra (1992)
· Syed Samsul Huda (1992)
· Anirban Ray (1992)
· Sonjoy Dutta (1991)
· Dr.souvik Majumdar Majumder (1991)
· Ashoke Kumar Kundu (1991)
· Anupam Chowdhury (1990)
· Angshu Man Majumdar (1990)
· Sanjoy Sarkar (1990)
· Rajib Kundu (1990)
· Saibal Gupta (1990)
· Jayanta Ghosh (1990)
· Soumik Ghosh (1990)
· Joy Bose (1990)
· Indrajit Ghosh (1990)
· Himadri Paul (1990)
· Sugata De (1989)
· Sauvik Sam (1989)
· Sugata De (1989)
· Sauvik Sam (1989)
· Rahul Sengupta (1988)
· Biplab Tah (1988)
· Biplab Tah (1988)
· Dipanjan Chakraborty (1988)
· Rahul Sengupta (1988)
· Prasun Kumar Maji (1988)
· Suprasanna Dikpati (1988)
· Kallol Ghosh (1988)
· Santanu Gupta (1988)
· Rajan Roy (1988)
· Rajesh Surana (1988)
· Amritendu Adhikary (1987)
· Arindam Hazra (1987)
· Supriyo Bakshi (1987)
· Jayanta Roy Chowdhury (1987)
· Tapan Chatterjee (1987)
· Jayanta Sinha (1987)
· Arunava Chakrabortty (1985)
· Goutam Ghosh (1985)
· Subhasis Ghosh (1985)
· Bidhan Chatterjee (1985)
· Kalyan Kesh (1985)
· Subhasis Ghosh (1985)
· Shovan Kumar (1985)
· Alok Das (1985)
· Niloy Roy (1984)
· Emanul Haque (1984)
· Abhijit Bandyopadhyay (1984)
· Koushik Lahiri (1984)
· Arunava Chakrabortty (1983)
· Dipankar Choudhury (1982)
· Asoke Kumar Saha (1982)
· Amit Kumar Chatterjee (1982)
· Gautam Sarkar (1980)
· Chinmoy Ranjan Basistha (1980)
· Sourangshu Mukhopadhyay (1979)
· Swapan Kumar Karak (1979)
· Niladri Sarkar (1979)
· Indranil Das (1979)
· Manas Bikash Mondal (1978)
· Swapan Chatterjee (1978)
· Abhijit Kundu (1977)
· Sanjib Chakraborty (1974)
· Bhismadeb Dasgupta (1972)
· Agamananda Roy (1972)
· Agamananda Roy (1972)
· Dr. Samir Hazra (1970)
· Safique Ahmed (1968)
· Kanti Priya Chattopadhyay (1968)
· Animesh Mandal (1965)
· Faroque Ahmed (1961)
· Asim Kumar Ray (1957)
· Sadhan Kumar Mukherjee (1948)
Total Members: 765

About CHIRANTANI

Dear Alumni, Do You Remember Your School, your Alma mater in whose lap you had passed so many of the golden years of your formative period? Does the name Burdwan Municipal High School conjure up the images of the spacious green field where you had spent so many jolly recess hours, the classrooms resounding with the voices of teachers of legendary fame and the memories of pranks and frolics with your classmates? Come and contact CHIRANTANI, re-live the days of unalloyed joy and mingle with the vibrant present, be a part of living tradition. Be a member of Chirantani.
Alumni play significant role in the growth of the institute. They reflect the image of the institute in various walks of life. BMHS keeps contact with the alumni through its alumni office. As a part of the on-going effort to bring our alumni community closer together Chirantani introduced an on-line database. We request you to be a part of it to get closer to you. 
For any Quarry or Suggestion or Error kindly Mail to info@chirantani.org or Call 9475125199

Login Area

Existing Member
Ex-Student?

Search Alumni

Site Visited : 191346 Times.
Copyright 2015 chirantani.org. Powered By : CyberianZ
About | Publication | Reunion | Members | Donate | Notice | Gallery | Contact |
 

Join WhatsApp Group Join Facebook Group

Join Facebook Page: http://fb.com/chirantani

আয়োজন শুরু হয়ে গেছে পুরোদমে, এবার কেবল শঙ্খধ্বনি বাজার অপেক্ষা। ১৬ই জুন আবার একদফা আলোচনা করা হবে পুনর্মিলনকে সামনে রেখে। জানি অনেক কাজ থাকবে তবু্ও একটু চেষ্টা করলেই যে আসতে পারবে সেটাও জানি। দেখা হবে ১৬ই জুন বিকেল ৫টায়।


REGISTER IN CHIRANTANI ONLINE (Free Registration)