0342-2566360 info@chirantani.org

News & Events

Registered Members

· Rohit Banerjee (2020)
· Debankan Sarkar (2020)
· Souvik Pal (2017)
· Akhil Kumar Nandi (2017)
· Ranobir Chowdhury (2017)
· Diptendu Paul (2017)
· Indrayan Koner (2017)
· Amit Nandy (2017)
· Soham Tah (2017)
· Ayan Das (2017)
· Bitan Mondal (2017)
· Rajdip Sarkar (2017)
· Suvam Pal (2017)
· Rakesh Mondal (2017)
· Agniswar Mukherjee (2017)
· Jayanta Kumar Dey (2017)
· Nasim Ahmed (2017)
· Sayak Chandra (2017)
· Soumyadeep Saha Roy (2017)
· Sayan Mondal (2017)
· Agniva Chandra (2017)
· Aritra Banik (2017)
· Ayan Chakraborty (2017)
· Pritam Nag (2017)
· Swapnendu Dutta (2017)
· Subhajit Konar (2016)
· Anuj Kumar Sain (2016)
· Chandra Nath Hazra (2016)
· Md. Tousif Ali (2016)
· Arijit Banerjee (2016)
· Toufique Ahmed (2016)
· Sayantan Pal (2016)
· Tanbir Islam (2016)
· Arijit Roy (2016)
· Arijit Banerjee (2016)
· Sambit Mukherjee (2016)
· Sambit Mukherjee (2016)
· Saptak Nag (2016)
· Soumesh Biswas (2016)
· Arijit Roy (2016)
· Souvanik Chatterjee (2016)
· Souvik Basu (2016)
· Nandan Banerjee (2016)
· Avijit Mondal (2016)
· Arnab Kumar Mondal (2016)
· Sitanshu Bhattacharjee (2016)
· Jasim Uddin Mallick (2016)
· Arka Konar (2016)
· Animesh Das (2016)
· Arpan Koner (2016)
· Arijit Banerjee (2016)
· Suparno Dawn (2016)
· Dipam Saha (2016)
· Rituraj Raj Hazra (2016)
· Arijit Dutta (2016)
· Biki Dey (2016)
· Anirban Ghosh (2016)
· Arnab Dutta (2016)
· Arijit Samanta (2016)
· Soham Saha (2016)
· Raktim Dhara (2016)
· Sunit Chatterjee (2016)
· Nilkantha Pal (2016)
· Sayan Handey (2016)
· Sudipta Dawn (2016)
· Sourajyoti Goswami (2016)
· Kingshuk Sadhu (2016)
· Abhishek Dawn (2016)
· Arijit Hajra (2016)
· Shibaji Bala (2016)
· Nandan Banerjee (2016)
· Arijit Dutta (2016)
· Chowdhury Md Ramij (2016)
· Arijit Dutta (2016)
· Sayan Ghosh (2016)
· Subhajit Pal (2016)
· Subhadip Mondal (2016)
· Arpan Mukherjee (2016)
· Kausik Sharma (2015)
· Ayanava Sadhu (2015)
· Rohan Nandi (2015)
· Arnab Banerjee (2015)
· Dibyendu Roy Chaudhuri (2015)
· Siddhartha Goswami (2015)
· Arkojyoti Chakrsborty (2015)
· Rajdeep Biswas (2015)
· Ratul Das (2015)
· Ardhendu Hazra (2015)
· Paramesh Das (2015)
· Krishnendu Dey (2015)
· Atendriya Dana (2015)
· Debayan Sain (2015)
· Saumyadeep Shome (2015)
· Ramananda Sarkar (2015)
· Rajarshi Sankar Banik (2015)
· Swastik De (2015)
· Mainak Manna (2015)
· Avinaba Tapadar (2015)
· Chitradeep Saha (2015)
· Subhajit Rudra (2014)
· Soumik Saw (2014)
· Kanchan Kumar Rana (2014)
· Sayar Bandyopadhyay (2014)
· Arindam Sar (2014)
· Soumik Saw (2014)
· Rupam Baral (2014)
· Soumik Saw (2014)
· Sourick Bhattacharyya (2014)
· Soumam Dutta (2014)
· Ankit Dutta (2014)
· Atri Mallick (2014)
· Subhendu Maji (2014)
· Anit Rakshit (2014)
· Aritra Bhattacherjee (2014)
· Sourav Mallick (2014)
· Sourick Bhattacharyya (2014)
· Abhishek Ghosh (2014)
· Sayan Roy (2014)
· Abhisek Das (2014)
· Mononendu Das (2014)
· Soumit Dey (2014)
· Madhab Poddar (2014)
· Ritabrata Bhattacharyya (2014)
· Ayan Gupta (2014)
· Alekhya Ghosh (2014)
· Titas Samanta (2014)
· Sourav Chatterjee (2014)
· Sourav Chatterjee (2014)
· Sayan Lodh (2014)
· Anirban Chakraborty (2014)
· Soumyarup Roy (2014)
· Soumyadip Tah (2014)
· Sumit Sen (2014)
· Gairik Dey (2014)
· Tapas Halder (2014)
· Souvick Ghosh (2014)
· Asfak Uddin Ahammed (2013)
· Prithvish Hati (2013)
· Subhajit Koner (2013)
· Ankan Mukherjee (2013)
· Atanu Banik (2013)
· Prithvish Hati (2013)
· Syed Mohammed Shamim (2013)
· Ayan Mandal (2013)
· Arpan Ghosh Edge (2013)
· Shouvik Das (2013)
· Ayan Mandal (2013)
· Ranit Paul (2013)
· Sourav Roy (2013)
· Subhranil Roy (2013)
· Leonid Datta (2013)
· Krishaswa Adhikary (2013)
· Sabir Ahamed Molla (2013)
· Navonil Mazumdar (2013)
· Ayan Mandal (2013)
· Shameek Mukherjee (2013)
· Sk Soljar Ali (2013)
· Rahul Ghosh (2013)
· Aritya Porel (2013)
· Anik Kundu (2013)
· Arindam Das (2013)
· Leonid Datta (2013)
· Susovan Samanta (2013)
· Purnendu Roy (2013)
· Supratim Roy (2012)
· Alindip Ghosh (2012)
· Soumabha Dutta (2012)
· Akash Jyoti Pal (2012)
· Suvarajit Kar (2012)
· Sumanta Kumar Ghosh (2012)
· Sk Mahamudul Karim (2012)
· Akash Agarwal (2012)
· Suvrajit Kar (2012)
· Sourav Kar (2012)
· Anirban Nandy (2012)
· Joydeep Ghosh (2012)
· Arindam Ganguly (2012)
· Pinaki Rakshit (2012)
· Ritam Das (2012)
· Ankur Sarkar (2011)
· Tuhin Majumder (2011)
· Adway Patra (2011)
· Arnab Karmakar (2011)
· Soumen Halder (2011)
· Salauddin Ahmed (2011)
· Sayantan Chatterjee (2011)
· Arijit Roy (2011)
· Abir Choudhury (2011)
· Anubhab Banerjee (2011)
· Sudipta Kumar Khan (2011)
· Anupam Dutta (2011)
· Aritra Saha (2011)
· Subhadip Banerjee (2011)
· Arjyaman Ghosh (2011)
· Saikat Biswas (2011)
· Arijit Roy (2011)
· Soumyadeep Ghosh (2011)
· Krishnendu Banerjee (2011)
· Soudip Kr. Nandi (2011)
· Utsab Rakshit (2011)
· Sayan Prachanda (2011)
· Samrat Malick (2011)
· Ankur Sarkar (2011)
· Salauddin Ahmed (2011)
· Sayan Seal (2011)
· Arghya Mukherjee (2011)
· Subhajit Ghosh (2010)
· Sourav Nandi (2010)
· Pritam Hazra (2010)
· Pranab Debnath (2010)
· Debasish Mandi (2010)
· Soumalya Dey (2010)
· Subhadip Bishayee (2010)
· Tathagata Hazra (2010)
· Soumalya Roy (2010)
· Ambarish Biswas (2010)
· Ambarish Biswas (2010)
· Arijit Hajra (2010)
· Golam Murshid (2010)
· Arka Dey (2010)
· Arit Sikdar (2010)
· Indranil Sengupta (2010)
· Dibya Raj Ghosh (2010)
· Avishek Kundu (2010)
· Dev Sadhu (2009)
· Mangoldeep Chakraborty (2009)
· Chayan Mukherjee (2009)
· Siddhartha Gupta (2009)
· Himadri Samanta (2009)
· Atanu Dey (2009)
· Abhishek Maji (2009)
· Satyajit Chakraborty (2009)
· Sagnik Sen (2009)
· Dev Sadhu (2009)
· Shirshendu Maji (2009)
· Swarnendu Maji (2009)
· Subhasis Kesh (2009)
· Rahul Rej (2008)
· Nabendu Maji (2008)
· Satyajit Ghosh (2008)
· Samiran Dutta (2008)
· Arnab Hazra (2008)
· Sourav Dey (2008)
· Sourav Sankar Dey (2008)
· Arkadev Roy (2008)
· Sibashish Baksi (2008)
· Timir Baran Roy (2008)
· Ankan Basu (2008)
· Arnab Mallik (2008)
· Suman Mukherjee (2008)
· Gourab Dutta (2008)
· Aftab Ali (2008)
· Indrajit Koley (2007)
· Aninda Sundar Dey (2007)
· Indrajit Koley (2007)
· Saptarshi Sinha (2007)
· Shamik Banerjee (2007)
· Kuntala Sinha (2007)
· Sumantro Banerjee (2007)
· Aritra Ghosh (2007)
· Srikanta Khan (2007)
· Rupam Sarkar (2007)
· Ashes Mukherjee (2007)
· Abhik Kumar Bhattacharyya (2007)
· Sudip Bhattacharyya (2007)
· Nabyendu Rakshit (2007)
· Koushik Paul (2006)
· Debdipta Ghosh (2006)
· Sannak Dutta Roy (2006)
· Koushik Chakraborty (2006)
· Rakesh Agarwala (2006)
· Shyamal Dutta (2006)
· Arindam Chatterjee (2006)
· Dipbrato Konar (2006)
· Kallol Basu (2006)
· Aritra Dasgupta (2006)
· Kallol Mukherjee (2006)
· Koushik Paul (2006)
· Subham Sil (2006)
· Chandan Maji (2006)
· Supriyo Ghosh (2006)
· Soumya Ghosh (2005)
· Kumar Gobinda Sain (2005)
· Sudip Mondal (2005)
· Kinshuk Garai (2005)
· Sudiip Mandal (2005)
· Arup Ratan Das (2005)
· Sandipan Dawn (2005)
· Sumit Barman (2004)
· Gourav Banerji (2004)
· Uddip Nandi (2004)
· Swarnajit Ray (2004)
· Sudipta Biswas (2004)
· Swarnajit Ray (2004)
· Souvik Pal (2004)
· Amit Datta Banik (2004)
· Sanjib Sinha (2004)
· Partha Goswami (2004)
· Bodhisattwa Biswas (2004)
· Bhaskar Chakrabortty (2004)
· Debasish Mukherjee (2003)
· Prosenjit Koner (2003)
· Dr. Bitan Mondal (2003)
· Chandan Mondal (2003)
· Sudfhasattwa Mukherjee (2003)
· Radha Gobinda Saha (2003)
· Dr.sumalya Sen (2003)
· Samantak Banerjee (2003)
· Anirban Shaw (2003)
· Sarbesh Kumar Yadav (2003)
· Milan Kumar Dey (2003)
· Supratim Mandal (2003)
· Subhajit Karfa (2003)
· Sumanta Dawn (2003)
· Animesh Mondal (2003)
· Chinmoy Maji (2003)
· Sumanta Dawn (2003)
· Reetam Mukherjee (2003)
· Dr. Priyajit Chatterjee (2003)
· Aparesh Saha (2003)
· Dr. Priyajit Chatterjee (2003)
· Subhodhi Roy (2002)
· Tridib Kumar Paul (2001)
· Koustuv Kanti Koner (2001)
· Arijit Ghatak (2001)
· Srinjoy Panja (2001)
· Abhijit Sen (2001)
· Arnab Ghosh (2001)
· Soumyajit Das (2000)
· Koustuv Sarkar (2000)
· Sudip Das (2000)
· Subhojit Nayek (2000)
· Suman Kumar Nag (2000)
· Anupam Koley (2000)
· Sugato Mukherjee (2000)
· Arindam Mukherjee (2000)
· Suva Sankar Samanta (2000)
· Swarnadeep Sanyal (1999)
· Atanu Ghosh (1999)
· Risi Chaudhuri (1999)
· Kallol Nandan (1999)
· Anamitra Biswas (1999)
· Koushik Dey (1999)
· Anirban Das (1999)
· Rajarshi Ray (1999)
· Arindom Datta (1998)
· Amit Kumar Das (1998)
· Rahul Tah (1998)
· Somnath Bhattacharya (1997)
· Ayan Prosad Konar (1997)
· Atanu Palit (1997)
· Bidhan Chandra Nayak (1997)
· Diganta Sarkar (1997)
· Pallab Kumar Dey (1996)
· Mani Hira (1996)
· Sourov Maji (1996)
· Kausik Paul (1995)
· Raja Ghosh (1995)
· Bipul Chandra Pal (1995)
· Subhashis Datta (1995)
· Dibyendu Sain (1995)
· Amit Deb (1995)
· Sugata Roy (1994)
· Indranil Dawn (1994)
· Pradipta Konar (1994)
· Sumantra Bhattacharya (1994)
· Sujoy Roy Pratihar (1994)
· Amit Dutta (1994)
· Subhodip Samanta (1994)
· Dr.arkendu Chatterjee (1994)
· Kausik Dey (1994)
· Arindam Pal (1993)
· Pradip Kumar Ghosh (1993)
· Khandaker Mustak Ahamed (1993)
· Anirban Ray (1992)
· Syed Samsul Huda (1992)
· Sugata De (1991)
· Sonjoy Dutta (1991)
· Anupam Chowdhury (1990)
· Himadri Paul (1990)
· Soumik Ghosh (1990)
· Jayanta Ghosh (1990)
· Angshu Man Majumdar (1990)
· Rajib Kundu (1990)
· Joy Bose (1990)
· Saibal Gupta (1990)
· Sanjoy Sarkar (1990)
· Indrajit Ghosh (1990)
· Sauvik Sam (1989)
· Sauvik Sam (1989)
· Sugata De (1989)
· Prasun Kumar Maji (1988)
· Santanu Gupta (1988)
· Suprasanna Dikpati (1988)
· Rajesh Surana (1988)
· Kallol Ghosh (1988)
· Biplab Tah (1988)
· Rahul Sengupta (1988)
· Dipanjan Chakraborty (1988)
· Rajan Roy (1988)
· Jayanta Sinha (1987)
· Arindam Hazra (1987)
· Supriyo Bakshi (1987)
· Tapan Chatterjee (1987)
· Jayanta Roy Chowdhury (1987)
· Amritendu Adhikary (1987)
· Goutam Ghosh (1985)
· Kalyan Kesh (1985)
· Bidhan Chatterjee (1985)
· Shovan Kumar (1985)
· Koushik Lahiri (1984)
· Niloy Roy (1984)
· Emanul Haque (1984)
· Abhijit Bandyopadhyay (1984)
· Arunava Chakrabortty (1983)
· Dipankar Choudhury (1982)
· Asoke Kumar Saha (1982)
· Amit Kumar Chatterjee (1982)
· Gautam Sarkar (1980)
· Swapan Kumar Karak (1979)
· Sourangshu Mukhopadhyay (1979)
· Manas Bikash Mondal (1978)
· Swapan Chatterjee (1978)
· Abhijit Kundu (1977)
· Sanjib Chakraborty (1974)
· Agamananda Roy (1972)
· Bhismadeb Dasgupta (1972)
· Agamananda Roy (1972)
· Dr. Samir Hazra (1970)
· Safique Ahmed (1968)
· Kanti Priya Chattopadhyay (1968)
· Animesh Mandal (1965)
· Faroque Ahmed (1961)
· Asim Kumar Ray (1957)
· Sadhan Kumar Mukherjee (1948)
Total Members: 435

About CHIRANTANI

Dear Alumni, Do You Remember Your School, your Alma mater in whose lap you had passed so many of the golden years of your formative period? Does the name Burdwan Municipal High School conjure up the images of the spacious green field where you had spent so many jolly recess hours, the classrooms resounding with the voices of teachers of legendary fame and the memories of pranks and frolics with your classmates? Come and contact CHIRANTANI, re-live the days of unalloyed joy and mingle with the vibrant present, be a part of living tradition. Be a member of Chirantani.
Alumni play significant role in the growth of the institute. They reflect the image of the institute in various walks of life. BMHS keeps contact with the alumni through its alumni office. As a part of the on-going effort to bring our alumni community closer together Chirantani introduced an on-line database. We request you to be a part of it to get closer to you. 
For any Quarry or Suggestion or Error kindly Mail to info@chirantani.org or Call 9475125199

Login Area

Existing Member
Ex-Student?

Search Alumni

Site Visited : 131325 Times.
Copyright 2015 chirantani.org. Powered By : CyberianZ
About | Publication | Reunion | Members | Donate | Notice | Gallery | Contact |
 

Hi! We Met Again. Come and connect with CHIRANTANI (Burdwan Municipal High School Alumni Association), re-live the days of unalloyed joy and mingle with the vibrant present, be a part of living tradition. Be a member of Chirantani. 

REGISTER IN CHIRANTANI ONLINE (Free Registration)