0342-2566360 info@chirantani.org

News & Events

Registered Members

· Souvik Pal (2021)
· Sayan Mahato (2020)
· Sudip Mukhopadhyay (2020)
· Debankan Sarkar (2020)
· Rohit Banerjee (2020)
· Shounak Mohanta (2020)
· Soumen Gharui (2019)
· Ritodeep Chakraborty (2019)
· Rahul Bandyopadhyay (2019)
· Arnab Ghosh (2019)
· Ayan Mukhopadhyay (2019)
· Somnath Shit (2019)
· Rahul Samanta (2019)
· Debopriyo Lahiri (2019)
· Sudipto Dey (2019)
· Anish Dutta (2019)
· Sayantan Ghosh (2019)
· Ayan Saha (2019)
· Anik Nayek (2019)
· Prabir Mohanta (2019)
· Arghya Kamal Ghosh (2018)
· Punnyabrata Das (2018)
· Snehasis Roy (2018)
· Sankar Murmu (2018)
· Anirban Ray (2018)
· Ritam Saha (2018)
· Akash Bhattacharya (2018)
· Sawan Mukherjee (2018)
· Srijan Roy (2018)
· Sayan Mondal (2018)
· Rittwam Haldar (2018)
· Sudipta Dawn (2018)
· Anitra Koner (2018)
· Rohit Samanta (2018)
· Souryajyoti Chatterjee (2018)
· Ayan Roy (2018)
· Soumyadeep Pal (2018)
· Bappaditya Roy (2018)
· Suvankar Mondal (2018)
· Depayan Mondal (2018)
· Subham Chattoraj (2018)
· Rupam Ghosh (2018)
· Aritra Neogi (2018)
· Subhayu Ghosh (2018)
· Deb Kamal Mondal (2018)
· Aniruddha Karmakar (2018)
· Ishan Mondal (2018)
· Rupam Dev (2018)
· Sayan Mondal (2018)
· Anirban Hazra (2018)
· Priyam Rababi (2018)
· Sayantan Mallick (2018)
· Soumik Bhattacharyya (2018)
· Soumyajit Bhattacharjee (2018)
· Anish Samanta (2018)
· Ankan Dan (2018)
· Avik Sam (2018)
· Sudarshan Mujuri (2018)
· Soumyajit Dutta (2018)
· Pratyay Ghosh (2017)
· Nilanjan Guha (2017)
· Nasim Ahmed (2017)
· Prajwal Chatterjee (2017)
· Priyadeep Samanta (2017)
· Sourajit Sarkar (2017)
· Ritam Baksi (2017)
· Sk Shamim Ahamed (2017)
· Shuvrojit Ghosh (2017)
· Pinaki Hazra (2017)
· Shreyajyoti Dutta (2017)
· Satyajit Samanta (2017)
· Jayanta Kumar Dey (2017)
· Samrat Basu (2017)
· Souvik Pal (2017)
· Ayan Das (2017)
· Sayan Mondal (2017)
· Sayak Chandra (2017)
· Ayan Chakraborty (2017)
· Ranobir Chowdhury (2017)
· Debarun Das (2017)
· Akhil Kumar Nandi (2017)
· Agniswar Mukherjee (2017)
· Soumyadeep Saha Roy (2017)
· Arnab Mukhopadhyay (2017)
· Arkadipta Mukherjee (2017)
· Molla Saroyar Hossain (2017)
· Indrayan Koner (2017)
· Rakesh Mondal (2017)
· Aritra Banik (2017)
· Mizanur Rahaman M9ndal (2017)
· Diptendu Paul (2017)
· Diptangshu Das (2017)
· Saugata Majila (2017)
· Amit Nandy (2017)
· Rajdip Sarkar (2017)
· Bitan Mondal (2017)
· Swapnendu Dutta (2017)
· Soham Tah (2017)
· Pritam Nag (2017)
· Shashwata Bhattacharya (2017)
· Suvam Pal (2017)
· Agniva Chandra (2017)
· Pratyay Ghosh (2017)
· Arnab Mukhopadhyay (2017)
· Arijit Dutta (2016)
· Sayan Ghosh (2016)
· Jasim Uddin Mallick (2016)
· Sunit Chatterjee (2016)
· Arijit Dutta (2016)
· Sayan Handey (2016)
· Arnab Dutta (2016)
· Arijit Dutta (2016)
· Shibaji Bala (2016)
· Arpan Koner (2016)
· Suparno Dawn (2016)
· Arpan Mukherjee (2016)
· Rituraj Raj Hazra (2016)
· Nilambar Manik (2016)
· Lubdhak Mondal (2016)
· Devdeep Laha (2016)
· Chowdhury Md Ramij (2016)
· Subhadip Pal (2016)
· Avijit Mondal (2016)
· Nandan Banerjee (2016)
· Sourajyoti Goswami (2016)
· Subhadip Mondal (2016)
· Anirban Mitra (2016)
· Nandan Banerjee (2016)
· Sayon Nayek (2016)
· Anirban Ghosh (2016)
· Samsubhra Mallick (2016)
· Abhishek Dawn (2016)
· Arijit Banerjee (2016)
· Sourit Ganguli (2016)
· Kingshuk Sadhu (2016)
· Sourajyoti Goswami (2016)
· Ayan Adhikary (2016)
· Arijit Roy (2016)
· Akash De (2016)
· Toufique Ahmed (2016)
· Sourjadip Hati (2016)
· Subhajit Konar (2016)
· Sambit Mukherjee (2016)
· Chandra Nath Hazra (2016)
· Sambit Mukherjee (2016)
· Animesh Das (2016)
· Md. Tousif Ali (2016)
· Souvik Basu (2016)
· Abhijit Pal (2016)
· Nabyendu Saha (2016)
· Arijit Hajra (2016)
· Gourav Mandal (2016)
· Soham Dey (2016)
· Suchibrata Some (2016)
· Soumesh Biswas (2016)
· Arijit Roy (2016)
· Sayantan Pal (2016)
· Saptak Nag (2016)
· Tanbir Islam (2016)
· Anuj Kumar Sain (2016)
· Toufique Ahmed (2016)
· Arnab Kumar Mondal (2016)
· Nilanjan Sarker (2016)
· Soham Saha (2016)
· Arijit Banerjee (2016)
· Arpan Koner (2016)
· Arijit Banerjee (2016)
· Subhajit Pal (2016)
· Dipam Saha (2016)
· Arijit Banerjee (2016)
· Aneek Jash (2016)
· Arka Konar (2016)
· Biki Dey (2016)
· Sourav Basak (2016)
· Aniket Majumdar (2016)
· Sitanshu Bhattacharjee (2016)
· Arijit Samanta (2016)
· Raktim Dhara (2016)
· Nilkantha Pal (2016)
· Sumit Sarkar (2016)
· Souvanik Chatterjee (2016)
· Souvik Mukherjee (2015)
· Wasim Firoz (2015)
· Souradeep Hui (2015)
· Debayan Sain (2015)
· Saumyadeep Shome (2015)
· Rajarshi Sankar Banik (2015)
· Abhranil Ghosh (2015)
· Siddhartha Goswami (2015)
· Atendriya Dana (2015)
· Kausik Sharma (2015)
· Soumo Dutta (2015)
· Arnab Banerjee (2015)
· Arkojyoti Chakrsborty (2015)
· Dibyendu Roy Chaudhuri (2015)
· Subham Som (2015)
· Binayak Modak (2015)
· Ratul Das (2015)
· Subhadip Sarkar (2015)
· Mainak Manna (2015)
· Ayanava Sadhu (2015)
· Krishnendu Dey (2015)
· Ramananda Sarkar (2015)
· Nilananjan Das (2015)
· Sumalya Chakraborty (2015)
· Rimam Mondal (2015)
· Tatal Ajij (2015)
· Ahan Dutta (2015)
· Avinaba Tapadar (2015)
· Swastik De (2015)
· Sk Azharul Haque (2015)
· Anirban Chattopadhyay (2015)
· Saikat Basu (2015)
· Rohan Nandi (2015)
· Ayanava Sadhu (2015)
· Paramesh Das (2015)
· Rajdeep Biswas (2015)
· Suraj Mitra (2015)
· Ardhendu Hazra (2015)
· Chitradeep Saha (2015)
· Pinaki Chanda (2015)
· Soumik Hati (2015)
· Sudipta Choudhury (2015)
· Ritom Chakraborty (2015)
· Dibyendu Das (2015)
· Sayan Biswas (2014)
· Kanchan Kumar Rana (2014)
· Alekhya Ghosh (2014)
· Souvick Ghosh (2014)
· Subhajit Rudra (2014)
· Soumam Dutta (2014)
· Rupam Baral (2014)
· Kaustav Ray (2014)
· Aritra Bhattacherjee (2014)
· Anit Rakshit (2014)
· Madhab Poddar (2014)
· Gairik Dey (2014)
· Sayar Bandyopadhyay (2014)
· Soumyarup Roy (2014)
· Sayak Mukherjee (2014)
· Girish Kumar Saha (2014)
· Abhijit Das (2014)
· Subhendu Maji (2014)
· Prasun Das (2014)
· Abhishek Ghosh (2014)
· Abhisek Das (2014)
· Titas Samanta (2014)
· Saptarsi Roy (2014)
· Sourav Mallick (2014)
· Sumit Sen (2014)
· Ayan Gupta (2014)
· Samipendu Das (2014)
· Tanmoy Chandra (2014)
· Arindam Sar (2014)
· Tanmoy Samanta (2014)
· Ramizuddin Mollick (2014)
· Mononendu Das (2014)
· Souvik Paul (2014)
· Tanmoy Banerjee (2014)
· Sourav Chatterjee (2014)
· Sourick Bhattacharyya (2014)
· Ritabrata Bhattacharyya (2014)
· Sayan Lodh (2014)
· Sourick Bhattacharyya (2014)
· Soumik Saw (2014)
· Soumyadip Tah (2014)
· Swarnabha Basu (2014)
· Sourav Chatterjee (2014)
· Soumik Saw (2014)
· Ritabrata Bhattacharyya (2014)
· Ankit Dutta (2014)
· Sayan Roy (2014)
· Ayan Kumar Roy (2014)
· Soumit Dey (2014)
· Md Nazmul Arefin Middya (2014)
· Tapas Halder (2014)
· Kanchan Rana (2014)
· Jonmenjoy Rej (2014)
· Anirban Chakraborty (2014)
· Atri Mallick (2014)
· Soumik Saw (2014)
· Subhajit Koner (2013)
· Prithvish Hati (2013)
· Ankan Mukherjee (2013)
· Sk Md Sahnawaz (2013)
· Subrata Das (2013)
· Anik Kundu (2013)
· Soham Hajra (2013)
· Syed Washim Hyder (2013)
· Mainak Mukherjee (2013)
· Saikat Saha (2013)
· Rahul Ghosh (2013)
· Subhranil Roy (2013)
· Syed Mohammed Shamim (2013)
· Ayan Mandal (2013)
· Asfak Uddin Ahammed (2013)
· Ayan Mandal (2013)
· Ayan Mandal (2013)
· Sk Soljar Ali (2013)
· Sabir Ahamed Molla (2013)
· Purnendu Roy (2013)
· Krishaswa Adhikary (2013)
· Susovan Samanta (2013)
· Sayan Chakraborty (2013)
· Susovan Samanta (2013)
· Navonil Mazumdar (2013)
· Arindam Das (2013)
· Shameek Mukherjee (2013)
· Sourav Roy (2013)
· Arpan Ghosh Edge (2013)
· Sirshendu Ghosh (2013)
· Leonid Datta (2013)
· Ranit Paul (2013)
· Santanu Das (2013)
· Atanu Banik (2013)
· Prithvish Hati (2013)
· Prasenjit Sinha (2013)
· Abhishek Mallick (2013)
· Shameek Mukherjee (2013)
· Aritya Porel (2013)
· Diptendu Dey (2013)
· Shouvik Das (2013)
· Arpan Ghosh (2013)
· Leonid Datta (2013)
· Sumit Das (2012)
· Braja Dulal Pal (2012)
· Asit Kumar Saha (2012)
· Akash Agarwal (2012)
· Sekh Mahamudul Karim (2012)
· Supratim Roy (2012)
· Soumabha Dutta (2012)
· Sumanta Kumar Ghosh (2012)
· Akash Jyoti Pal (2012)
· Ritam Das (2012)
· Sk Mahamudul Karim (2012)
· Subhasis Jana (2012)
· Sourav Kar (2012)
· Pinaki Rakshit (2012)
· Suvarajit Kar (2012)
· Nasimuddin Ahmed (2012)
· Arindam Ganguly (2012)
· Anirban Nandy (2012)
· Alindip Ghosh (2012)
· Suvarajit Kar (2012)
· Suvarajit Kar (2012)
· Sumanta Kumar Ghosh (2012)
· Sudip Mistry (2012)
· Krishnendu Patra (2012)
· Joydeep Ghosh (2012)
· Ritam Das (2012)
· Shubhendu Hazra (2012)
· Adway Patra (2011)
· Ankur Sarkar (2011)
· Arnab Karmakar (2011)
· Anupam Dutta (2011)
· Sayantan Chatterjee (2011)
· Anubhab Banerjee (2011)
· Sayan Prachanda (2011)
· Subhadip Banerjee (2011)
· Krishnendu Some (2011)
· Sumon Kundu (2011)
· Siladitya Dewasi (2011)
· Saikat Biswas (2011)
· Sayan Seal (2011)
· Soumyadeep Ghosh (2011)
· Soumen Halder (2011)
· Debraj Karmakar (2011)
· Krishnendu Banerjee (2011)
· Aritra Saha (2011)
· Sudipta Kumar Khan (2011)
· Salauddin Ahmed (2011)
· Sahil Mallick (2011)
· Rajat Banerjee (2011)
· Arijit Roy (2011)
· Samrat Malick (2011)
· Sagnik Roy (2011)
· Soudip Kr. Nandi (2011)
· Tuhin Majumder (2011)
· Arjyaman Ghosh (2011)
· Anupam Dutta (2011)
· Utsab Rakshit (2011)
· Ayan Sadhu (2011)
· Mohammad Azharuddin (2011)
· Ankur Sarkar (2011)
· Arghya Mukherjee (2011)
· Soumyadeep Ghosh (2011)
· Salauddin Ahmed (2011)
· Arijit Roy (2011)
· Sayantan Chatterjee (2011)
· Arnab Banik (2011)
· Abir Choudhury (2011)
· Golam Murshid (2010)
· Pranab Debnath (2010)
· Arnab Kumar Mukherjee (2010)
· Arit Sikdar (2010)
· Soumen Nandi (2010)
· Indranil Sengupta (2010)
· Kallol Kanti Pramanik (2010)
· Ambarish Biswas (2010)
· Arka Dey (2010)
· Arijit Hajra (2010)
· Subhajit Ghosh (2010)
· Ambarish Biswas (2010)
· Soumalya Roy (2010)
· Debpratim Kundu (2010)
· Debasish Mandi (2010)
· Tathagata Hazra (2010)
· Sourav Nandi (2010)
· Harsha Ghosh (2010)
· Subhadip Bishayee (2010)
· Pritam Hazra (2010)
· Amartya Majumdar (2010)
· Haidar Ali (2010)
· Soumalya Dey (2010)
· Saswata Mukherjee (2010)
· Avishek Kundu (2010)
· Dibya Raj Ghosh (2010)
· Vivekananda Roy (2009)
· Sinchan Dey (2009)
· Pritam Das (2009)
· Krishnendu Ghosh (2009)
· Sourav Ganguli (2009)
· Priyam Dutta (2009)
· Siddhartha Dutta (2009)
· Anjan Kr Dan (2009)
· Aniruddha Islam (2009)
· Akash Ghosh (2009)
· Himaddi Samanta (2009)
· Prahllad Dutta (2009)
· Munshi Parvej Jamal (2009)
· Avinandan Chatterjer (2009)
· Dev Sadhu (2009)
· Chayan Mukherjee (2009)
· Shirshendu Maji (2009)
· Siddhartha Gupta (2009)
· Chandan Kumar Mondal (2009)
· Subhasis Kesh (2009)
· Satyajit Chakraborty (2009)
· Abhishek Maji (2009)
· Swarnendu Maji (2009)
· Dev Sadhu (2009)
· Atanu Dey (2009)
· Mangoldeep Chakraborty (2009)
· Sagnik Sen (2009)
· Himadri Samanta (2009)
· Timir Baran Roy (2008)
· Aftab Ali (2008)
· Rahul Rej (2008)
· Swagato Malik (2008)
· Denim Datta (2008)
· Nabendu Maji (2008)
· Sourav Dey (2008)
· Ankan Basu (2008)
· Sayed Mohosin Ali (2008)
· Arnab Hazra (2008)
· Bhaskar Das (2008)
· Debjit Mukherjee (2008)
· Samiran Dutta (2008)
· Sibashish Baksi (2008)
· Arkadev Roy (2008)
· Rajarshi Dawn (2008)
· Gourab Dutta (2008)
· Suman Mukherjee (2008)
· Sourav Sankar Dey (2008)
· Arnab Mallik (2008)
· Satyajit Ghosh (2008)
· Anurag Mukherjee (2007)
· Abhik Kumar Bhattacharyya (2007)
· Rameez Raza (2007)
· Sudip Bhattacharyya (2007)
· Saptarshi Sinha (2007)
· Debdeep Sarkar (2007)
· Snehasis Aditya (2007)
· Shamik Banerjee (2007)
· Rupam Sarkar (2007)
· Shauvik Dalal (2007)
· Ashes Mukherjee (2007)
· Tufan Roy (2007)
· Pintu Das (2007)
· Sumantro Banerjee (2007)
· Nabyendu Rakshit (2007)
· Aninda Sundar Dey (2007)
· Srikanta Khan (2007)
· Rajarshi Mukherjee (2007)
· Indrajit Koley (2007)
· Indrajit Koley (2007)
· Aritra Ghosh (2007)
· Srikanta Khan (2007)
· Kuntala Sinha (2007)
· Sougata Dutta (2006)
· Shyamal Dutta (2006)
· Rakesh Agarwala (2006)
· Rishan Koner (2006)
· Kallol Mukherjee (2006)
· Koushik Chakraborty (2006)
· Dipbrato Konar (2006)
· Arunabha Majumder (2006)
· Shyamal Dutta (2006)
· Sudip Das (2006)
· Sannak Dutta Roy (2006)
· Anupam Ghosh (2006)
· Subham Sil (2006)
· Dipjyoti Ghosh (2006)
· Koushik Paul (2006)
· Tapas Kumar Das (2006)
· Kallol Basu (2006)
· Koushik Paul (2006)
· Susavan Aditya (2006)
· Subham Sil (2006)
· Supriyo Ghosh (2006)
· Debdipta Ghosh (2006)
· Aritra Dasgupta (2006)
· Chandan Maji (2006)
· Debdipta Ghosh (2006)
· Souvik Chatterjee (2006)
· Abhirup Bhattacharjee (2006)
· Indrajit Sarkar (2006)
· Arindam Chatterjee (2006)
· Sudip Mondal (2005)
· Prodyumna Choudhury (2005)
· Sandipan Dawn (2005)
· Indranil Dutta (2005)
· Kazi Moonfared Ahamed (2005)
· Kumar Gobinda Sain (2005)
· Subhendu Rakshit (2005)
· Kinshuk Garai (2005)
· Satadal Konar (2005)
· Sudiip Mandal (2005)
· Soumya Ghosh (2005)
· Arup Ratan Das (2005)
· Souvik Pal (2004)
· Chandrachur Ghosh (2004)
· Sk Asraful Hossain (2004)
· Binod Kumar Pal (2004)
· Bodhisattwa Biswas (2004)
· Swarnajit Ray (2004)
· Amit Datta Banik (2004)
· Swarnajit Ray (2004)
· Dhrubajyoti Banerjee (2004)
· Sirsendu Mohanta (2004)
· Indrajit Das (2004)
· Uddip Nandi (2004)
· Somnath Pandey (2004)
· Sourav Dey (2004)
· Sanjib Sinha (2004)
· Sudipta Biswas (2004)
· Gourav Banerji (2004)
· Sumit Dawn (2004)
· Sk Asraful Hossain (2004)
· Joydeep Ganguly (2004)
· Sumit Barman (2004)
· Arnab Hazra (2004)
· Soumya Pal (2004)
· Soumya Pal (2004)
· Bhaskar Chakrabortty (2004)
· Abhijit Ghosh (2004)
· Amit Datta Banik (2004)
· Partha Goswami (2004)
· Animesh Mondal (2003)
· Dr. Priyajit Chatterjee (2003)
· Dr.sumalya Sen (2003)
· Sumanta Dawn (2003)
· Sudipta Rudrs (2003)
· Dr. Bitan Mondal (2003)
· Debasish Mukherjee (2003)
· Sudfhasattwa Mukherjee (2003)
· Radha Gobinda Saha (2003)
· Arnab Maji (2003)
· Anirban Shaw (2003)
· Prosenjit Koner (2003)
· Reetam Mukherjee (2003)
· Milan Kumar Dey (2003)
· Sarbesh Kumar Yadav (2003)
· Chandan Mondal (2003)
· Sumanta Dawn (2003)
· Dr. Priyajit Chatterjee (2003)
· Aparesh Saha (2003)
· Supratim Mandal (2003)
· Chinmoy Maji (2003)
· Reetam Mukherjee (2003)
· Samantak Banerjee (2003)
· Subhajit Karfa (2003)
· Kumarjit Dutta (2002)
· Sudib Pati Sanyal (2002)
· Niladri Samanta (2002)
· Arindam Chowdhury (2002)
· Soumya Mandal (2002)
· Souvik Saha (2002)
· Anirban Dey (2002)
· Sanjit Kumar Sarkar (2002)
· Subhodhi Roy (2002)
· Somesh Das (2002)
· Ratul Chatterjee (2002)
· Shirsendu Ghosh (2002)
· Ankush Aich (2001)
· Palash Pakray (2001)
· Arnab Ghosh (2001)
· Avik Chakraborty (2001)
· Ujjwal Pal (2001)
· Srinjoy Panja (2001)
· Rajesh Chakraborty (2001)
· Srinjoy Panja (2001)
· Mukul Mukherjee (2001)
· Bappaditya Dawn (2001)
· Arijit Ghatak (2001)
· Mukul Mukherjee (2001)
· Koustuv Kanti Koner (2001)
· Tridib Kumar Paul (2001)
· Santanu Mondal (2001)
· Mukul Mukherjee (2001)
· Abhijit Sen (2001)
· Arindam Mukherjee (2000)
· Anupam Koley (2000)
· Sugato Mukherjee (2000)
· Subhojit Nayek (2000)
· Suva Sankar Samanta (2000)
· Ankur Chakraborty (2000)
· Arnab Ghosh (2000)
· Sudip Das (2000)
· Prabuddha Sahana (2000)
· Koustuv Sarkar (2000)
· Soumyajit Das (2000)
· Rahul Chakraborty (2000)
· Koustuv Sarkar (2000)
· Suman Kumar Nag (2000)
· Anirban Das (1999)
· Anamitra Biswas (1999)
· Swarnadeep Sanyal (1999)
· Animesh Dey (1999)
· Risi Chaudhuri (1999)
· Kallol Nandan (1999)
· Rajarshi Ray (1999)
· Koushik Dey (1999)
· Soumya Bhattacharya (1999)
· Sk Sujat Ali (1999)
· Atanu Ghosh (1999)
· Hiranmay Banik (1999)
· Kunal Sil (1999)
· Soumen Mahato (1998)
· Arindom Datta (1998)
· Biswajyoti Dasgupta (1998)
· Atanu Chowdhury (1998)
· Amit Kumar Das (1998)
· Rahul Tah (1998)
· Atanu Palit (1997)
· Mihir Pal (1997)
· Partha Roy (1997)
· Diganta Sarkar (1997)
· Arindam Bhattacharya (1997)
· Somnath Bhattacharya (1997)
· Surajit Ghatak (1997)
· Surajit Ghatak (1997)
· Koushik Bhattacharjee (1997)
· Chanchal Kumar Dutta (1997)
· Sivaji Samanta (1997)
· Mrinal Kanti Tah (1997)
· Ayan Prosad Konar (1997)
· Bidhan Chandra Nayak (1997)
· Uttam Jash (1997)
· Bidhan Chandra Nayak (1997)
· Sujoy Das (1997)
· Prasenjit Ray (1996)
· Koushik Pabi (1996)
· Shantanu Das (1996)
· Sourov Maji (1996)
· Pallab Kumar Dey (1996)
· Swapan Goswami (1996)
· Arup Ghosh (1996)
· Mani Hira (1996)
· Anirban Gupta (1996)
· Satyajit Mondal (1996)
· Raja Ghosh (1995)
· Subhashis Datta (1995)
· Sandip Baksi (1995)
· Kausik Paul (1995)
· Dibyendu Sain (1995)
· Subhashis Datta (1995)
· Amit Deb (1995)
· Bipul Chandra Pal (1995)
· Syed Avir Ahamed (1995)
· Sumantra Bhattacharya (1994)
· Pradipta Konar (1994)
· Kausik Dey (1994)
· Dr.arkendu Chatterjee (1994)
· Sudip Sarkar (1994)
· Indranil Dawn (1994)
· Amit Dutta (1994)
· Sofikul Sk Islam (1994)
· Sugata Roy (1994)
· Subhodip Samanta (1994)
· Sujoy Roy Pratihar (1994)
· Khandaker Mustak Ahamed (1993)
· Arindam Pal (1993)
· Pradip Kumar Ghosh (1993)
· Mrinal Bhadra (1993)
· Mriganka Sekhar Mukhopadhyay (1993)
· Anirban Ray (1992)
· Syed Samsul Huda (1992)
· Sanjoy Das (1992)
· Debasish Hazra (1992)
· Dr.souvik Majumdar Majumder (1991)
· Ashoke Kumar Kundu (1991)
· Sonjoy Dutta (1991)
· Saibal Gupta (1990)
· Jayanta Ghosh (1990)
· Soumik Ghosh (1990)
· Angshu Man Majumdar (1990)
· Joy Bose (1990)
· Rajib Kundu (1990)
· Indrajit Ghosh (1990)
· Anupam Chowdhury (1990)
· Himadri Paul (1990)
· Sanjoy Sarkar (1990)
· Sugata De (1989)
· Sauvik Sam (1989)
· Sugata De (1989)
· Sauvik Sam (1989)
· Dipanjan Chakraborty (1988)
· Prasun Kumar Maji (1988)
· Biplab Tah (1988)
· Biplab Tah (1988)
· Rahul Sengupta (1988)
· Kallol Ghosh (1988)
· Rajesh Surana (1988)
· Suprasanna Dikpati (1988)
· Rahul Sengupta (1988)
· Rajan Roy (1988)
· Santanu Gupta (1988)
· Supriyo Bakshi (1987)
· Arindam Hazra (1987)
· Jayanta Sinha (1987)
· Jayanta Roy Chowdhury (1987)
· Amritendu Adhikary (1987)
· Tapan Chatterjee (1987)
· Alok Das (1985)
· Subhasis Ghosh (1985)
· Goutam Ghosh (1985)
· Arunava Chakrabortty (1985)
· Kalyan Kesh (1985)
· Bidhan Chatterjee (1985)
· Subhasis Ghosh (1985)
· Shovan Kumar (1985)
· Koushik Lahiri (1984)
· Niloy Roy (1984)
· Emanul Haque (1984)
· Abhijit Bandyopadhyay (1984)
· Arunava Chakrabortty (1983)
· Asoke Kumar Saha (1982)
· Dipankar Choudhury (1982)
· Amit Kumar Chatterjee (1982)
· Gautam Sarkar (1980)
· Chinmoy Ranjan Basistha (1980)
· Sourangshu Mukhopadhyay (1979)
· Swapan Kumar Karak (1979)
· Niladri Sarkar (1979)
· Indranil Das (1979)
· Manas Bikash Mondal (1978)
· Swapan Chatterjee (1978)
· Abhijit Kundu (1977)
· Sanjib Chakraborty (1974)
· Agamananda Roy (1972)
· Agamananda Roy (1972)
· Bhismadeb Dasgupta (1972)
· Dr. Samir Hazra (1970)
· Amal Kumar Dutta (1969)
· Safique Ahmed (1968)
· Kanti Priya Chattopadhyay (1968)
· Animesh Mandal (1965)
· Faroque Ahmed (1961)
· Asim Kumar Ray (1957)
· Sadhan Kumar Mukherjee (1948)
Total Members: 771

About CHIRANTANI

Dear Alumni, Do You Remember Your School, your Alma mater in whose lap you had passed so many of the golden years of your formative period? Does the name Burdwan Municipal High School conjure up the images of the spacious green field where you had spent so many jolly recess hours, the classrooms resounding with the voices of teachers of legendary fame and the memories of pranks and frolics with your classmates? Come and contact CHIRANTANI, re-live the days of unalloyed joy and mingle with the vibrant present, be a part of living tradition. Be a member of Chirantani.
Alumni play significant role in the growth of the institute. They reflect the image of the institute in various walks of life. BMHS keeps contact with the alumni through its alumni office. As a part of the on-going effort to bring our alumni community closer together Chirantani introduced an on-line database. We request you to be a part of it to get closer to you. 
For any Quarry or Suggestion or Error kindly Mail to info@chirantani.org or Call 9475125199

Login Area

Existing Member
Ex-Student?

Search Alumni

Site Visited : 200122 Times.
Copyright 2015 chirantani.org. Powered By : CyberianZ
About | Publication | Reunion | Members | Donate | Notice | Gallery | Contact |
 

NEXT REUNION DATE: 22ND DECEMBER 2019

Register Now & Pay Online for Reunion