0342-2566360 info@chirantani.org

News & Events

Registered Members

· Souvik Pal (2021)
· Sudip Mukhopadhyay (2020)
· Shounak Mohanta (2020)
· Debankan Sarkar (2020)
· Sayan Mahato (2020)
· Rohit Banerjee (2020)
· Ayan Mukhopadhyay (2019)
· Somnath Shit (2019)
· Soumen Gharui (2019)
· Ritodeep Chakraborty (2019)
· Rahul Bandyopadhyay (2019)
· Arnab Ghosh (2019)
· Rahul Samanta (2019)
· Anik Nayek (2019)
· Anish Dutta (2019)
· Prabir Mohanta (2019)
· Ayan Saha (2019)
· Sayantan Ghosh (2019)
· Debopriyo Lahiri (2019)
· Sudipto Dey (2019)
· Souryajyoti Chatterjee (2018)
· Ankan Dan (2018)
· Depayan Mondal (2018)
· Sankar Murmu (2018)
· Soumik Bhattacharyya (2018)
· Anish Samanta (2018)
· Soumyajit Bhattacharjee (2018)
· Suvankar Mondal (2018)
· Sudipta Dawn (2018)
· Anirban Ray (2018)
· Ayan Roy (2018)
· Soumyadeep Pal (2018)
· Ishan Mondal (2018)
· Bappaditya Roy (2018)
· Rohit Samanta (2018)
· Arghya Kamal Ghosh (2018)
· Sawan Mukherjee (2018)
· Snehasis Roy (2018)
· Aritra Neogi (2018)
· Punnyabrata Das (2018)
· Subhayu Ghosh (2018)
· Anitra Koner (2018)
· Rittwam Haldar (2018)
· Srijan Roy (2018)
· Deb Kamal Mondal (2018)
· Aniruddha Karmakar (2018)
· Akash Bhattacharya (2018)
· Subham Chattoraj (2018)
· Rupam Dev (2018)
· Sayan Mondal (2018)
· Rupam Ghosh (2018)
· Ritam Saha (2018)
· Soptorshi Roy (2018)
· Sudarshan Mujuri (2018)
· Soumyajit Dutta (2018)
· Sayan Mondal (2018)
· Avik Sam (2018)
· Sayantan Mallick (2018)
· Anirban Hazra (2018)
· Priyam Rababi (2018)
· Jayanta Kumar Dey (2017)
· Nilanjan Guha (2017)
· Sk Shamim Ahamed (2017)
· Pratyay Ghosh (2017)
· Pinaki Hazra (2017)
· Souvik Pal (2017)
· Aritra Banik (2017)
· Ayan Das (2017)
· Samrat Basu (2017)
· Priyadeep Samanta (2017)
· Nasim Ahmed (2017)
· Prajwal Chatterjee (2017)
· Arnab Mukhopadhyay (2017)
· Shreyajyoti Dutta (2017)
· Ritam Baksi (2017)
· Satyajit Samanta (2017)
· Sourajit Sarkar (2017)
· Shuvrojit Ghosh (2017)
· Agniva Chandra (2017)
· Pritam Nag (2017)
· Suvam Pal (2017)
· Pratyay Ghosh (2017)
· Soham Tah (2017)
· Arnab Mukhopadhyay (2017)
· Swapnendu Dutta (2017)
· Rajdip Sarkar (2017)
· Sayak Chandra (2017)
· Rakesh Mondal (2017)
· Mizanur Rahaman M9ndal (2017)
· Bitan Mondal (2017)
· Soumyadeep Saha Roy (2017)
· Shashwata Bhattacharya (2017)
· Ayan Chakraborty (2017)
· Molla Saroyar Hossain (2017)
· Diptendu Paul (2017)
· Diptangshu Das (2017)
· Akhil Kumar Nandi (2017)
· Indrayan Koner (2017)
· Agniswar Mukherjee (2017)
· Ranobir Chowdhury (2017)
· Amit Nandy (2017)
· Arkadipta Mukherjee (2017)
· Saugata Majila (2017)
· Debarun Das (2017)
· Sayan Mondal (2017)
· Rituraj Raj Hazra (2016)
· Nabyendu Saha (2016)
· Avijit Mondal (2016)
· Arijit Banerjee (2016)
· Arka Konar (2016)
· Kingshuk Sadhu (2016)
· Toufique Ahmed (2016)
· Abhishek Dawn (2016)
· Anirban Ghosh (2016)
· Arpan Koner (2016)
· Sayan Ghosh (2016)
· Arijit Hajra (2016)
· Sumit Sarkar (2016)
· Sayantan Hati (2016)
· Aneek Jash (2016)
· Devdeep Laha (2016)
· Ayan Adhikary (2016)
· Subhadip Pal (2016)
· Gourav Mandal (2016)
· Sourit Ganguli (2016)
· Arijit Samanta (2016)
· Lubdhak Mondal (2016)
· Chowdhury Md Ramij (2016)
· Subhadip Mondal (2016)
· Nandan Banerjee (2016)
· Samsubhra Mallick (2016)
· Aniket Majumdar (2016)
· Arpan Mukherjee (2016)
· Arijit Dutta (2016)
· Arijit Dutta (2016)
· Suchibrata Some (2016)
· Arijit Roy (2016)
· Chandra Nath Hazra (2016)
· Sambit Mukherjee (2016)
· Sitanshu Bhattacharjee (2016)
· Saptak Nag (2016)
· Soham Dey (2016)
· Raktim Dhara (2016)
· Nilkantha Pal (2016)
· Subhajit Pal (2016)
· Souvik Basu (2016)
· Souvanik Chatterjee (2016)
· Sambit Mukherjee (2016)
· Nandan Banerjee (2016)
· Arnab Kumar Mondal (2016)
· Subhajit Konar (2016)
· Anirban Mitra (2016)
· Nilambar Manik (2016)
· Arijit Banerjee (2016)
· Sayon Nayek (2016)
· Arijit Banerjee (2016)
· Sayantan Pal (2016)
· Anuj Kumar Sain (2016)
· Tanbir Islam (2016)
· Toufique Ahmed (2016)
· Md. Tousif Ali (2016)
· Soham Saha (2016)
· Sourajyoti Goswami (2016)
· Arijit Dutta (2016)
· Nilanjan Sarker (2016)
· Shibaji Bala (2016)
· Abhijit Pal (2016)
· Soumesh Biswas (2016)
· Suparno Dawn (2016)
· Sourav Basak (2016)
· Animesh Das (2016)
· Arnab Dutta (2016)
· Sourajyoti Goswami (2016)
· Sayan Handey (2016)
· Sunit Chatterjee (2016)
· Arijit Roy (2016)
· Jasim Uddin Mallick (2016)
· Arpan Koner (2016)
· Arijit Banerjee (2016)
· Akash De (2016)
· Sourjadip Hati (2016)
· Dipam Saha (2016)
· Biki Dey (2016)
· Paramesh Das (2015)
· Nilananjan Das (2015)
· Dibyendu Roy Chaudhuri (2015)
· Ardhendu Hazra (2015)
· Abhranil Ghosh (2015)
· Rajarshi Sankar Banik (2015)
· Arnab Banerjee (2015)
· Siddhartha Goswami (2015)
· Chitradeep Saha (2015)
· Avinaba Tapadar (2015)
· Souradeep Hui (2015)
· Soumik Hati (2015)
· Rajdeep Biswas (2015)
· Wasim Firoz (2015)
· Ayanava Sadhu (2015)
· Rohan Nandi (2015)
· Souvik Mukherjee (2015)
· Krishnendu Dey (2015)
· Ramananda Sarkar (2015)
· Saikat Basu (2015)
· Debayan Sain (2015)
· Atendriya Dana (2015)
· Kausik Sharma (2015)
· Soumo Dutta (2015)
· Suraj Mitra (2015)
· Saumyadeep Shome (2015)
· Arkojyoti Chakrsborty (2015)
· Sudipta Choudhury (2015)
· Mainak Manna (2015)
· Tatal Ajij (2015)
· Sk Azharul Haque (2015)
· Subham Som (2015)
· Dibyendu Das (2015)
· Ayanava Sadhu (2015)
· Ritom Chakraborty (2015)
· Rimam Mondal (2015)
· Pinaki Chanda (2015)
· Binayak Modak (2015)
· Anirban Chattopadhyay (2015)
· Sumalya Chakraborty (2015)
· Subhadip Sarkar (2015)
· Swastik De (2015)
· Ahan Dutta (2015)
· Ratul Das (2015)
· Tanmoy Samanta (2014)
· Madhab Poddar (2014)
· Ayan Gupta (2014)
· Sourav Chatterjee (2014)
· Sayar Bandyopadhyay (2014)
· Anit Rakshit (2014)
· Tanmoy Chandra (2014)
· Arindam Sar (2014)
· Samipendu Das (2014)
· Kaustav Ray (2014)
· Kanchan Kumar Rana (2014)
· Soumyarup Roy (2014)
· Tanmoy Banerjee (2014)
· Ramizuddin Mollick (2014)
· Alekhya Ghosh (2014)
· Sumit Sen (2014)
· Soumam Dutta (2014)
· Swarnabha Basu (2014)
· Sayak Mukherjee (2014)
· Souvick Ghosh (2014)
· Abhijit Das (2014)
· Rupam Baral (2014)
· Mononendu Das (2014)
· Ayan Kumar Roy (2014)
· Anirban Chakraborty (2014)
· Saptarsi Roy (2014)
· Gairik Dey (2014)
· Sourav Mallick (2014)
· Soumik Saw (2014)
· Girish Kumar Saha (2014)
· Sayan Biswas (2014)
· Prasun Das (2014)
· Subhendu Maji (2014)
· Soumik Saw (2014)
· Soumik Saw (2014)
· Sourick Bhattacharyya (2014)
· Ankit Dutta (2014)
· Sayan Roy (2014)
· Sourav Chatterjee (2014)
· Ritabrata Bhattacharyya (2014)
· Soumit Dey (2014)
· Sayan Lodh (2014)
· Souvik Paul (2014)
· Soumyadip Tah (2014)
· Tapas Halder (2014)
· Abhishek Ghosh (2014)
· Atri Mallick (2014)
· Md Nazmul Arefin Middya (2014)
· Titas Samanta (2014)
· Abhisek Das (2014)
· Sourick Bhattacharyya (2014)
· Ritabrata Bhattacharyya (2014)
· Aritra Bhattacherjee (2014)
· Kanchan Rana (2014)
· Subhajit Rudra (2014)
· Jonmenjoy Rej (2014)
· Prasenjit Sinha (2013)
· Navonil Mazumdar (2013)
· Arindam Das (2013)
· Rahul Ghosh (2013)
· Shameek Mukherjee (2013)
· Ayan Mandal (2013)
· Anik Kundu (2013)
· Susovan Samanta (2013)
· Subhajit Koner (2013)
· Prithvish Hati (2013)
· Asfak Uddin Ahammed (2013)
· Syed Mohammed Shamim (2013)
· Subhranil Roy (2013)
· Sk Soljar Ali (2013)
· Ayan Mandal (2013)
· Ayan Mandal (2013)
· Purnendu Roy (2013)
· Abhishek Mallick (2013)
· Sabir Ahamed Molla (2013)
· Syed Washim Hyder (2013)
· Susovan Samanta (2013)
· Shameek Mukherjee (2013)
· Santanu Das (2013)
· Sayan Chakraborty (2013)
· Saikat Saha (2013)
· Prithvish Hati (2013)
· Ranit Paul (2013)
· Sourav Roy (2013)
· Leonid Datta (2013)
· Shouvik Das (2013)
· Atanu Banik (2013)
· Mainak Mukherjee (2013)
· Soham Hajra (2013)
· Diptendu Dey (2013)
· Ankan Mukherjee (2013)
· Arpan Ghosh (2013)
· Arpan Ghosh Edge (2013)
· Sirshendu Ghosh (2013)
· Aritya Porel (2013)
· Krishaswa Adhikary (2013)
· Subrata Das (2013)
· Sk Md Sahnawaz (2013)
· Leonid Datta (2013)
· Akash Jyoti Pal (2012)
· Sumanta Kumar Ghosh (2012)
· Sumit Das (2012)
· Krishnendu Patra (2012)
· Pinaki Rakshit (2012)
· Subhasis Jana (2012)
· Soumabha Dutta (2012)
· Suvarajit Kar (2012)
· Supratim Roy (2012)
· Arindam Ganguly (2012)
· Joydeep Ghosh (2012)
· Nasimuddin Ahmed (2012)
· Suvarajit Kar (2012)
· Alindip Ghosh (2012)
· Suvarajit Kar (2012)
· Sudip Mistry (2012)
· Braja Dulal Pal (2012)
· Ritam Das (2012)
· Sekh Mahamudul Karim (2012)
· Sumanta Kumar Ghosh (2012)
· Sk Mahamudul Karim (2012)
· Ritam Das (2012)
· Shubhendu Hazra (2012)
· Sourav Kar (2012)
· Anirban Nandy (2012)
· Akash Agarwal (2012)
· Asit Kumar Saha (2012)
· Ayan Sadhu (2011)
· Soumen Halder (2011)
· Ankur Sarkar (2011)
· Sagnik Roy (2011)
· Siladitya Dewasi (2011)
· Aritra Saha (2011)
· Arnab Karmakar (2011)
· Anubhab Banerjee (2011)
· Subhadip Banerjee (2011)
· Saikat Biswas (2011)
· Sayan Prachanda (2011)
· Sayan Seal (2011)
· Sumon Kundu (2011)
· Soumyadeep Ghosh (2011)
· Krishnendu Banerjee (2011)
· Debraj Karmakar (2011)
· Adway Patra (2011)
· Anupam Dutta (2011)
· Sudipta Kumar Khan (2011)
· Sayantan Chatterjee (2011)
· Sayantan Chatterjee (2011)
· Arnab Banik (2011)
· Anupam Dutta (2011)
· Sahil Mallick (2011)
· Arijit Roy (2011)
· Abir Choudhury (2011)
· Salauddin Ahmed (2011)
· Arijit Roy (2011)
· Soudip Kr. Nandi (2011)
· Salauddin Ahmed (2011)
· Arjyaman Ghosh (2011)
· Soumyadeep Ghosh (2011)
· Utsab Rakshit (2011)
· Krishnendu Some (2011)
· Ankur Sarkar (2011)
· Arghya Mukherjee (2011)
· Rajat Banerjee (2011)
· Samrat Malick (2011)
· Mohammad Azharuddin (2011)
· Tuhin Majumder (2011)
· Ambarish Biswas (2010)
· Dibya Raj Ghosh (2010)
· Arijit Hajra (2010)
· Arit Sikdar (2010)
· Debpratim Kundu (2010)
· Arnab Kumar Mukherjee (2010)
· Golam Murshid (2010)
· Indranil Sengupta (2010)
· Ambarish Biswas (2010)
· Haidar Ali (2010)
· Subhadip Bishayee (2010)
· Soumalya Roy (2010)
· Kallol Kanti Pramanik (2010)
· Pranab Debnath (2010)
· Subhajit Ghosh (2010)
· Amartya Majumdar (2010)
· Sourav Nandi (2010)
· Soumalya Dey (2010)
· Harsha Ghosh (2010)
· Tathagata Hazra (2010)
· Saswata Mukherjee (2010)
· Avishek Kundu (2010)
· Arka Dey (2010)
· Pritam Hazra (2010)
· Debasish Mandi (2010)
· Soumen Nandi (2010)
· Anjan Kr Dan (2009)
· Himaddi Samanta (2009)
· Krishnendu Ghosh (2009)
· Shirshendu Maji (2009)
· Himadri Samanta (2009)
· Swarnendu Maji (2009)
· Sourav Ganguli (2009)
· Aniruddha Islam (2009)
· Chandan Kumar Mondal (2009)
· Akash Ghosh (2009)
· Abhishek Maji (2009)
· Satyajit Chakraborty (2009)
· Dev Sadhu (2009)
· Dev Sadhu (2009)
· Atanu Dey (2009)
· Subhasis Kesh (2009)
· Vivekananda Roy (2009)
· Avinandan Chatterjer (2009)
· Anamitra Halder (2009)
· Mangoldeep Chakraborty (2009)
· Chayan Mukherjee (2009)
· Priyam Dutta (2009)
· Sagnik Sen (2009)
· Pritam Das (2009)
· Prahllad Dutta (2009)
· Munshi Parvej Jamal (2009)
· Siddhartha Gupta (2009)
· Siddhartha Dutta (2009)
· Sinchan Dey (2009)
· Sayed Mohosin Ali (2008)
· Debjit Mukherjee (2008)
· Denim Datta (2008)
· Rajarshi Dawn (2008)
· Bhaskar Das (2008)
· Swagato Malik (2008)
· Arnab Hazra (2008)
· Sibashish Baksi (2008)
· Satyajit Ghosh (2008)
· Sourav Sankar Dey (2008)
· Samiran Dutta (2008)
· Aftab Ali (2008)
· Arkadev Roy (2008)
· Timir Baran Roy (2008)
· Gourab Dutta (2008)
· Suman Mukherjee (2008)
· Arnab Mallik (2008)
· Ankan Basu (2008)
· Nabendu Maji (2008)
· Sourav Dey (2008)
· Rahul Rej (2008)
· Snehasis Aditya (2007)
· Saptarshi Sinha (2007)
· Shauvik Dalal (2007)
· Pintu Das (2007)
· Sumantro Banerjee (2007)
· Rupam Sarkar (2007)
· Anurag Mukherjee (2007)
· Sudip Bhattacharyya (2007)
· Srikanta Khan (2007)
· Rameez Raza (2007)
· Srikanta Khan (2007)
· Kuntala Sinha (2007)
· Shamik Banerjee (2007)
· Abhik Kumar Bhattacharyya (2007)
· Nabyendu Rakshit (2007)
· Aninda Sundar Dey (2007)
· Indrajit Koley (2007)
· Tufan Roy (2007)
· Rajarshi Mukherjee (2007)
· Ashes Mukherjee (2007)
· Aritra Ghosh (2007)
· Indrajit Koley (2007)
· Debdeep Sarkar (2007)
· Koushik Chakraborty (2006)
· Shyamal Dutta (2006)
· Sudip Das (2006)
· Subham Sil (2006)
· Abhirup Bhattacharjee (2006)
· Arunabha Majumder (2006)
· Shyamal Dutta (2006)
· Supriyo Ghosh (2006)
· Debdipta Ghosh (2006)
· Tapas Kumar Das (2006)
· Sannak Dutta Roy (2006)
· Indrajit Sarkar (2006)
· Sougata Dutta (2006)
· Koushik Paul (2006)
· Debdipta Ghosh (2006)
· Dipbrato Konar (2006)
· Kallol Mukherjee (2006)
· Rishan Koner (2006)
· Anupam Ghosh (2006)
· Dipjyoti Ghosh (2006)
· Aritra Dasgupta (2006)
· Souvik Chatterjee (2006)
· Chandan Maji (2006)
· Rakesh Agarwala (2006)
· Susavan Aditya (2006)
· Subham Sil (2006)
· Koushik Paul (2006)
· Kallol Basu (2006)
· Arindam Chatterjee (2006)
· Indranil Dutta (2005)
· Satadal Konar (2005)
· Sandipan Dawn (2005)
· Prodyumna Choudhury (2005)
· Arup Ratan Das (2005)
· Sudip Mondal (2005)
· Subhendu Rakshit (2005)
· Kazi Moonfared Ahamed (2005)
· Kinshuk Garai (2005)
· Soumya Ghosh (2005)
· Sudiip Mandal (2005)
· Kumar Gobinda Sain (2005)
· Partha Goswami (2004)
· Sirsendu Mohanta (2004)
· Sumit Barman (2004)
· Amit Datta Banik (2004)
· Indrajit Das (2004)
· Bhaskar Chakrabortty (2004)
· Binod Kumar Pal (2004)
· Amit Datta Banik (2004)
· Joydeep Ganguly (2004)
· Chandrachur Ghosh (2004)
· Sourav Dey (2004)
· Soumya Pal (2004)
· Sumit Dawn (2004)
· Sanjib Sinha (2004)
· Swarnajit Ray (2004)
· Swarnajit Ray (2004)
· Somnath Pandey (2004)
· Arnab Hazra (2004)
· Dhrubajyoti Banerjee (2004)
· Sk Asraful Hossain (2004)
· Sk Asraful Hossain (2004)
· Sudipta Biswas (2004)
· Gourav Banerji (2004)
· Bodhisattwa Biswas (2004)
· Soumya Pal (2004)
· Uddip Nandi (2004)
· Abhijit Ghosh (2004)
· Souvik Pal (2004)
· Dr. Priyajit Chatterjee (2003)
· Sudfhasattwa Mukherjee (2003)
· Radha Gobinda Saha (2003)
· Prosenjit Koner (2003)
· Supratim Mandal (2003)
· Debasish Mukherjee (2003)
· Subhajit Karfa (2003)
· Sarbesh Kumar Yadav (2003)
· Dr. Bitan Mondal (2003)
· Anirban Shaw (2003)
· Reetam Mukherjee (2003)
· Samantak Banerjee (2003)
· Animesh Mondal (2003)
· Sudipta Rudrs (2003)
· Reetam Mukherjee (2003)
· Arnab Maji (2003)
· Sumanta Dawn (2003)
· Chinmoy Maji (2003)
· Milan Kumar Dey (2003)
· Dr. Priyajit Chatterjee (2003)
· Sumanta Dawn (2003)
· Dr.sumalya Sen (2003)
· Chandan Mondal (2003)
· Aparesh Saha (2003)
· Niladri Samanta (2002)
· Somesh Das (2002)
· Anirban Dey (2002)
· Shirsendu Ghosh (2002)
· Kumarjit Dutta (2002)
· Sudib Pati Sanyal (2002)
· Ratul Chatterjee (2002)
· Subhodhi Roy (2002)
· Arindam Chowdhury (2002)
· Sanjit Kumar Sarkar (2002)
· Souvik Saha (2002)
· Soumya Mandal (2002)
· Mukul Mukherjee (2001)
· Srinjoy Panja (2001)
· Srinjoy Panja (2001)
· Ujjwal Pal (2001)
· Tridib Kumar Paul (2001)
· Ankush Aich (2001)
· Bappaditya Dawn (2001)
· Santanu Mondal (2001)
· Koustuv Kanti Koner (2001)
· Mukul Mukherjee (2001)
· Abhijit Sen (2001)
· Arijit Ghatak (2001)
· Arnab Ghosh (2001)
· Mukul Mukherjee (2001)
· Palash Pakray (2001)
· Rajesh Chakraborty (2001)
· Avik Chakraborty (2001)
· Ankur Chakraborty (2000)
· Prabuddha Sahana (2000)
· Sudip Das (2000)
· Rahul Chakraborty (2000)
· Soumyajit Das (2000)
· Suva Sankar Samanta (2000)
· Koustuv Sarkar (2000)
· Sugato Mukherjee (2000)
· Suman Kumar Nag (2000)
· Arindam Mukherjee (2000)
· Arnab Ghosh (2000)
· Anupam Koley (2000)
· Koustuv Sarkar (2000)
· Subhojit Nayek (2000)
· Kallol Nandan (1999)
· Swarnadeep Sanyal (1999)
· Koushik Dey (1999)
· Atanu Ghosh (1999)
· Risi Chaudhuri (1999)
· Anirban Das (1999)
· Hiranmay Banik (1999)
· Sk Sujat Ali (1999)
· Anamitra Biswas (1999)
· Rajarshi Ray (1999)
· Soumya Bhattacharya (1999)
· Kunal Sil (1999)
· Animesh Dey (1999)
· Rahul Tah (1998)
· Soumen Mahato (1998)
· Biswajyoti Dasgupta (1998)
· Amit Kumar Das (1998)
· Arindom Datta (1998)
· Atanu Chowdhury (1998)
· Mrinal Kanti Tah (1997)
· Sujoy Das (1997)
· Koushik Bhattacharjee (1997)
· Mihir Pal (1997)
· Arindam Bhattacharya (1997)
· Bidhan Chandra Nayak (1997)
· Chanchal Kumar Dutta (1997)
· Surajit Ghatak (1997)
· Ayan Prosad Konar (1997)
· Partha Roy (1997)
· Surajit Ghatak (1997)
· Uttam Jash (1997)
· Bidhan Chandra Nayak (1997)
· Diganta Sarkar (1997)
· Somnath Bhattacharya (1997)
· Sivaji Samanta (1997)
· Atanu Palit (1997)
· Mani Hira (1996)
· Shantanu Das (1996)
· Koushik Pabi (1996)
· Anirban Gupta (1996)
· Sourov Maji (1996)
· Pallab Kumar Dey (1996)
· Arup Ghosh (1996)
· Satyajit Mondal (1996)
· Swapan Goswami (1996)
· Prasenjit Ray (1996)
· Subhashis Datta (1995)
· Raja Ghosh (1995)
· Kausik Paul (1995)
· Sandip Baksi (1995)
· Bipul Chandra Pal (1995)
· Dibyendu Sain (1995)
· Amit Deb (1995)
· Subhashis Datta (1995)
· Syed Avir Ahamed (1995)
· Amit Dutta (1994)
· Subhodip Samanta (1994)
· Dr.arkendu Chatterjee (1994)
· Indranil Dawn (1994)
· Pradipta Konar (1994)
· Kausik Dey (1994)
· Sugata Roy (1994)
· Sumantra Bhattacharya (1994)
· Sofikul Sk Islam (1994)
· Sudip Sarkar (1994)
· Sujoy Roy Pratihar (1994)
· Mriganka Sekhar Mukhopadhyay (1993)
· Pradip Kumar Ghosh (1993)
· Khandaker Mustak Ahamed (1993)
· Mrinal Bhadra (1993)
· Arindam Pal (1993)
· Sanjoy Das (1992)
· Syed Samsul Huda (1992)
· Anirban Ray (1992)
· Debasish Hazra (1992)
· Ashoke Kumar Kundu (1991)
· Dr.souvik Majumdar Majumder (1991)
· Sonjoy Dutta (1991)
· Jayanta Ghosh (1990)
· Himadri Paul (1990)
· Joy Bose (1990)
· Soumik Ghosh (1990)
· Sanjoy Sarkar (1990)
· Indrajit Ghosh (1990)
· Saibal Gupta (1990)
· Angshu Man Majumdar (1990)
· Anupam Chowdhury (1990)
· Rajib Kundu (1990)
· Sugata De (1989)
· Sugata De (1989)
· Sauvik Sam (1989)
· Sauvik Sam (1989)
· Kallol Ghosh (1988)
· Biplab Tah (1988)
· Rajan Roy (1988)
· Rajesh Surana (1988)
· Suprasanna Dikpati (1988)
· Prasun Kumar Maji (1988)
· Dipanjan Chakraborty (1988)
· Santanu Gupta (1988)
· Rahul Sengupta (1988)
· Biplab Tah (1988)
· Rahul Sengupta (1988)
· Arindam Hazra (1987)
· Jayanta Roy Chowdhury (1987)
· Jayanta Sinha (1987)
· Tapan Chatterjee (1987)
· Supriyo Bakshi (1987)
· Amritendu Adhikary (1987)
· Arunava Chakrabortty (1985)
· Subhasis Ghosh (1985)
· Kalyan Kesh (1985)
· Alok Das (1985)
· Subhasis Ghosh (1985)
· Bidhan Chatterjee (1985)
· Goutam Ghosh (1985)
· Shovan Kumar (1985)
· Emanul Haque (1984)
· Niloy Roy (1984)
· Koushik Lahiri (1984)
· Abhijit Bandyopadhyay (1984)
· Arunava Chakrabortty (1983)
· Asoke Kumar Saha (1982)
· Dipankar Choudhury (1982)
· Amit Kumar Chatterjee (1982)
· Gautam Sarkar (1980)
· Chinmoy Ranjan Basistha (1980)
· Niladri Sarkar (1979)
· Swapan Kumar Karak (1979)
· Sourangshu Mukhopadhyay (1979)
· Indranil Das (1979)
· Swapan Chatterjee (1978)
· Manas Bikash Mondal (1978)
· Abhijit Kundu (1977)
· Sanjib Chakraborty (1974)
· Agamananda Roy (1972)
· Bhismadeb Dasgupta (1972)
· Agamananda Roy (1972)
· Dr. Samir Hazra (1970)
· Amal Kumar Dutta (1969)
· Safique Ahmed (1968)
· Kanti Priya Chattopadhyay (1968)
· Animesh Mandal (1965)
· Faroque Ahmed (1961)
· Asim Kumar Ray (1957)
· Sadhan Kumar Mukherjee (1948)
Total Members: 774

About CHIRANTANI

Dear Alumni, Do You Remember Your School, your Alma mater in whose lap you had passed so many of the golden years of your formative period? Does the name Burdwan Municipal High School conjure up the images of the spacious green field where you had spent so many jolly recess hours, the classrooms resounding with the voices of teachers of legendary fame and the memories of pranks and frolics with your classmates? Come and contact CHIRANTANI, re-live the days of unalloyed joy and mingle with the vibrant present, be a part of living tradition. Be a member of Chirantani.
Alumni play significant role in the growth of the institute. They reflect the image of the institute in various walks of life. BMHS keeps contact with the alumni through its alumni office. As a part of the on-going effort to bring our alumni community closer together Chirantani introduced an on-line database. We request you to be a part of it to get closer to you. 
For any Quarry or Suggestion or Error kindly Mail to info@chirantani.org or Call 9475125199

Login Area

Existing Member
Ex-Student?

Search Alumni

Site Visited : 236538 Times.
Copyright 2015 chirantani.org. Powered By : CyberianZ
About | Publication | Reunion | Members | Donate | Notice | Gallery | Contact |
 

Sangsriti Reunion 2019

Register Now & Pay Online for Reunion

 

 

DOWNLOAD THE FORUM (Third Edition)

DOWNLOAD